In deze tijd van toenemende verwarring en angst voor wat de toekomst gaat brengen, verschijnt deze uitleg van het boek Openbaring. Veel mensen vragen zich terecht af: Wat staat er over onze tijd geschreven? Wat is vervuld, wat wordt er op dit moment vervuld, en wat kunnen we nog verwachten?

Video’s

Openbaring 13 en onze tijd (deel 1)

Een veelbekeken filmpje op YouTube is de preek van ds. Paul Visser over ‘The Great Reset’, waarin de link wordt gelegd...

Artikelen om te lezen…

Bazuinendag – uitzien naar Jezus’ wederkomst

Bazuinendag – uitzien naar Jezus’ wederkomst

De eerste van de zevende maand Eén van de feestdagen van de HEERE, zoals we die vinden in Leviticus 23 is Bazuinendag of Dag van Geklank. Deze dag komt in volgorde na Pesach, de Week van ongezuurde broden en Sjavoeoth (het Wekenfeest), en voorafgaand aan Grote...

Tijden en wet veranderen – Gods feesten en de antichrist

Tijden en wet veranderen – Gods feesten en de antichrist

Steeds meer gelovigen ontdekken in onze tijd dat de 'kerkelijke feestdagen', zoals we die eeuwenlang gevierd hebben, afwijken van de 'feestdagen van de HEERE' zoals we die onder andere in Leviticus 23 in de Bijbel tegenkomen. De grote vraag is: wie heeft Gods...

Een groot gevaar in onze tijd

Een groot gevaar in onze tijd

20 juni 2022 Het belang van een evenwichtige eindtijdvisie Als stichting hebben we het verlangen om de waarheid van Gods woord helder, evenwichtig, maar ook vernieuwend uit te dragen. De laatste tijd is ons meer dan ooit duidelijk geworden wat het belang van een...

Is de coronacrisis te linken aan Openbaring 13?

Is de coronacrisis te linken aan Openbaring 13?

Er wordt ons als stichting Weg Uit Babylon regelmatig gevraagd hoe wij de huidige coronacrisis zien in het licht van Bijbelse profetie. Misschien zijn er ook onder onze achterban die zich hebben afgevraagd waarom wij de afgelopen tijd niet (veel) specifiek over corona...

Tijden en wet veranderen

Tijden en wet veranderen – Gods feesten en de antichrist

Steeds meer gelovigen ontdekken in onze tijd dat de 'kerkelijke feestdagen', zoals we die eeuwenlang gevierd hebben, afwijken van de 'feestdagen van de HEERE' zoals we die onder andere in Leviticus 23 in de Bijbel tegenkomen. De grote vraag is: wie heeft Gods...

De Grote Verdrukking – Daniel Gerrets

https://youtu.be/FvOCR8kROkI

Hij is waardig de boekrol te openen! – De grote lijn van Openbaring

https://www.youtube.com/watch?v=4O-knlWO8Jo De Heere Jezus is de enige die het waard is om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken, dat is wat Johannes ziet wanneer hij op Patmos 'in quarantaine' zit. Vandaag is de vraag: "Waarderen wij de Heere Jezus...
Verlass Babylon

Duitse vertaling en in memoriam

Vorige week is de eerste druk van de Duitse vertaling van het boek Weg uit Babylon uitgekomen. We hebben gekozen voor de titel ‘Verlass Babylon’, omdat dat het beste weergeeft dat er sprake is van een geestelijk en lichamelijk uitgaan uit Babylon. De vertaling van het...

Bazuinendag – uitzien naar Jezus’ wederkomst

De eerste van de zevende maand Eén van de feestdagen van de HEERE, zoals we die vinden in Leviticus 23 is Bazuinendag of Dag van Geklank. Deze dag komt in volgorde na Pesach, de Week van ongezuurde broden en Sjavoeoth (het Wekenfeest), en voorafgaand aan Grote...
De wortels van de vervangingsleer

De wortels van de vervangingstheologie

https://www.youtube.com/watch?v=2_duVneCDOo
het feest van pesach vieren

Het feest van Pesach vieren

https://www.youtube.com/watch?v=mbcCQ7LNDuo Bovenstaande film (4 min.) hebben wij gemaakt om op een beeldende manier kort en eenvoudig de betekenis van Pesach weer te geven. Wanneer u het feest ook wilt vieren, nodig dan wat vrienden en familie uit. Er zijn messiaanse...

Gods volk wordt uitgeleid zowel Juda als Efraïm (1/3)

https://www.youtube.com/watch?v=aIU2KlHaxIQ (Onderwerp 1 van 3 in de serie 'Ben ik wakker als Jezus komt?') Jeremia 3:18: “In die dagen zal het huis van Juda naar het huis van Israël gaan. Tezamen zullen zij komen uit het land in het noorden naar het land dat Ik uw...

Geheimenis Babylon ontmaskerd (1/3)

https://www.youtube.com/watch?v=wWEznpaBPuo Openbaringen 17 gaat over een vrouw met een naam op haar voorhoofd: "Geheimenis, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde." Wat is dit geheimenis, wat is Babylon, wat is de antichrist?...

Interview met Daniel Gerrets over zijn nieuwe boek over Openbaring

https://www.youtube.com/watch?v=_faUrKWX7jc Daniel Gerrets schreef een boek over Openbaring, in een tijd van toenemende verwarring en angst voor wat de toekomst gaat brengen. Waarom is het boek Openbaring zo belangrijk in onze tijd, en waarom zouden mensen juist dit...

Veel gestelde vragen

Is ‘Vicarius Filii Dei’ een titel van de paus?

De officiële titel van de Paus is: ‘Vicarius Filii Dei’, wat betekent ‘Plaatsvervanger van de Zoon van God’. De letterwaarde van deze naam in het Latijn is opgeteld 666, zie afbeelding hieronder. (De V en U werden als 1 letter (V) geschreven, zoals ook de I en J zie...

Wat betekent ‘Weg uit Babylon’ nu concreet?

Op basis van Openbaring 18:4 geloven we dat onze uittocht uit Babylon bestaat uit twee delen: Loskomen van de zonden van Babylon Uitgaan uit het letterlijke Babylon om niet te ontvangen van haar plagen "En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Ga uit haar...

Is de coronacrisis te linken aan Openbaring 13?

Er wordt ons als stichting Weg Uit Babylon regelmatig gevraagd hoe wij de huidige coronacrisis zien in het licht van Bijbelse profetie. Misschien zijn er ook onder onze achterban die zich hebben afgevraagd waarom wij de afgelopen tijd niet (veel) specifiek over corona...

Wat is er met Kerst mis?

Waarom vieren we kerst op 25 december? Zijn er dingen uit de geschiedenis die we misschien niet weten? Wat heeft Sinterklaas hier mee te maken? En waarom horen eieren bij Pasen? De indrukwekkende film Truth or Tradition van...

Gaat 1 Thessalonicenzen 4:17 over de opname vóór de verdrukking?

 "Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de...

Komt de antichrist uit de islam?

Veel mensen denken dat de antichrist uit de islam komt en ze baseren zich daarbij voor een deel op wat er in Daniël 8 - 12 is geschreven. In deze video behandelt Wim Verwoerd deze hoofdstukken en de conclusie is verrassend...

Komt Israël nog in de verdrukking?

Er wordt door veel christenen gedacht dat het volk Israël vóór de wederkomst van de HEERE Jezus nog in de grote verdrukking komt. Sommigen denken dat dit na de opname gebeurt, anderen denken dat dit voor de opname gaat gebeuren. Maar waar komt deze gedachte vandaan?...

Waarom vieren we de zondag?

Waarom viert de christelijke kerk de zondag in plaats van de Sabbat zoals de Heere God die in de Bijbel heeft ingesteld? Wat zegt de Rooms-Katholieke kerk hierover? Onderstaande citaten hebben betrekking op de verandering van de Sabbat in de zondag. Sabbat of zondag...

Weg uit Babylon

Weg uit Babylon cover

Het boek Weg Uit Babylon beschrijft het oordeel over Babylon dat vooraf gaat aan de wederkomst van de Heere Jezus. Zijn we voorbereid op wat er komen gaat? Wat leren de profeten, het boek Openbaring en Jezus ons over hoe we ons moeten voorbereiden?

Meer over het boek Weg uit Babylon