Daniel Gerrets schreef een boek over Openbaring, in een tijd van toenemende verwarring en angst voor wat de toekomst gaat brengen. Waarom is het boek Openbaring zo belangrijk in onze tijd, en waarom zouden mensen juist dit nieuwe boek, getiteld ‘De Grote Rechtzetting’,  moeten lezen, terwijl er al vele boeken over dit onderwerp verschenen zijn? In dit interview geeft de schrijver antwoord op deze en andere vragen. Hij vertelt wat hem bewogen heeft dit boek te schrijven en waarom dit boek zo anders is dan veel andere boeken. Openbaring heeft namelijk naast een blijde hoopvolle boodschap ook een ernstige oproep voor elke gelovige, namelijk om uit te gaan uit Babylon, want Gods oordelen staan voor de deur. Er zal een ‘Grote Rechtzetting’ plaatsvinden door de grote Rechtzetter, Jezus de Messias. Hij maakt door dit alles heen de wereld klaar voor haar uiteindelijke bestemming.

Bestel het boek ‘De Grote Rechtzetting’