Nieuwe boekpresentatieavond!

Na 7 presentatieavonden van het boek ‘Het bloed schreeuwt uit de aarde’ hebben wij de agenda vanwege corona even leeg moeten maken. We gaan nu weer starten met de eerste boekpresentatie avond. Op deze avond gaat Wim Verwoerd nader in op zijn motivatie om dit boek te schrijven. De toegang is gratis, de avond begint om 20.00 uur. U kunt hier de adresgegevens vinden en u kunt zich hieronder aanmelden. Het boek is op deze avond ook te koop (€ 19,50). Lees meer over het boek

Programma

Opening

| Herdenkingsmoment
Aan de hand van Simon Wiesenthals ‘Elke dag gedenkdag’ staan we stil bij wat er op de datum van de boekpresentatie in de geschiedenis gebeurd is met de Joden. 

| Persoonlijke beweegredenen
Wim Verwoerd vertelt over hoe het boek tot stand is gekomen, over zijn beweegredenen om het boek te schrijven en hoe de ontmoetingen met Joodse mensen in Oekraïne en zijn bezoeken aan vele massagraven en kampen in Oost-Europa hierin een rol hebben gespeeld.

PAUZE

| Boekpresentatie inhoudelijk
Het tweede deel zal over de inhoud van het boek gaan. Enkele onderwerpen worden er uitgelicht, zoals de Shoa door kogels in Oost-Europa en de rol van Nederland ten opzichte van de Joden in de Tweede Wereldoorlog.

| Afsluiting

Aanmelden

Wilt u de boekpresentatieavond bezoeken? Meldt u zich hier aan. Van harte welkom!

  Ja, ik meld me aan


  Ik ontvang graag de nieuwsbrief van Weg uit Babylon

  Eerstvolgende boekpresentaties

  (klik op datum voor het adres)

  07-10 Kampen

  Broederkerk
  Broederstraat 17
  8261 GP Kampen

  Aanvang: 20:00 uur

  Er zijn op de boekpresentatieavonden (meestal) prachtige producten uit Israël te koop van Hart4Israel, zoals wijnen en olijfolie! In Kampen is Hart4Israel niet aanwezig.

  Reactie van bezoeker

  “Ik vond de boekpresentatie zeer aangrijpend. Ik dacht er best het een en ander van af te weten, maar mijn kennis blijkt eenzijdig en beperkt. Het leed en de gruwelijkheden dat het Joodse volk in de loop der eeuwen is aangedaan, is verbijsterend. Evenals de rol die de kerk hierin gespeeld heeft.” 

  “Tijdens de presentatie neemt Wim je mee in zijn proces waarin hij tot het schrijven van dit boek is gekomen. Zijn drijfveren, de mensen die hem geïnspireerd hebben en de boeken die tijdens het schrijven op zijn pad zijn gekomen. Wim vertelt over de vele reizen naar Oekraine en Wit-Rusland, waarmee hij een voor mij grotendeels onbekend verhaal tot leven wekt. De getuigenissen van overlevenden van de Holocaust zijn hartverscheurend én bemoedigend.”

  Attendeer anderen op deze bijzondere avond bij u in de buurt en bestel flyers en/of posters!

  Het bloed schreeuwt
  uit de aarde

  Wim Verwoerd

  September 2019 | 464 blz. | € 19,50

  De hartverscheurende geschiedenis van eeuwenlange Jodenvervolging in christelijk Europa en Gods antwoord hierop. Zelden zijn zoveel historische gebeurtenissen en getuigenissen met betrekking tot dit Joodse lijden op zo’n uitvoerige en leesbare wijze bijeengebracht.

  “Door het lezen van dit boek ben ik
  pas gaan beseffen hoe groot onze
  bloedschuld is. Dit boek zouden alle
  christenen moeten lezen.”

  – een lezer –

   “Ik dacht er best het een en ander van af te weten, maar mijn kennis blijkt eenzijdig en beperkt. Het leed en de gruwelijkheden dat het Joodse volk in de loop der eeuwen is aangedaan, is verbijsterend. Evenals de rol die de kerk hierin gespeeld heeft.” 

  – Elisabeth –

  “Nogmaals bedankt dat je dit boek hebt geschreven, maar wat moeten we ons schamen dat je het hebt MOETEN schrijven.”

  – een lezer –

  OVER HET BOEK

   

  Het boek ‘Het bloed schreeuwt uit de aarde’ van Wim Verwoerd is in deze tijden van herdenking en bezinning zeer actueel! Het beschrijft de hartverscheurende geschiedenis van eeuwenlange Jodenvervolging in christelijk Europa, en legt schokkende verbanden bloot.

  De kerkvaders, de kerkelijke wetten, de getto’s, de verdrijvingen, het komt allemaal zeer uitgebreid aan de orde. Er is ook aandacht voor de onbekende ‘Shoa door kogels’ in Oost-Europa. Er blijkt een lijn te lopen van de antisemitische kerkleer, waarin Joden als vervloekt werden gezien, naar de Shoa. Zo komt bijvoorbeeld de opmerkelijke gelijkenis tussen de kerkelijke wetten en de naziwetten naar voren. De schrijver gaat ook ons eigen land niet voorbij. Wie weet dat Nederland zich in de jaren vóór de oorlog schuldig gemaakt heeft door Joden niet op te willen nemen, terwijl ze op de vlucht waren voor hun leven? Als laatste gaat Verwoerd in op het vergieten van onschuldig bloed. Vanuit Gods Woord laat hij zien dat de bloedschuld die op Europa rust consequenties zal hebben. Elke gelovige zou dit aangrijpende boek in deze tijd moeten lezen!

  Wim Verwoerd is getrouwd met Ria en gezegend met vier kinderen en dertien kleinkinderen. Hij heeft dit boek geschreven uit liefde voor de God en de Messias van Israël, en uit liefde voor het Joodse volk. De meer dan zestig reizen naar de Joodse gemeenschap in Oekraïne, en de bezoeken aan tientallen massagraven en kampen in Estland, Letland, Litouwen, Wit-Rusland, Oekraïne, Polen en Oostenrijk hebben hem mede geïnspireerd tot het schrijven van dit aangrijpende boek. 

  Bekijk promofilm van het boek

  DE SCHRIJVER VERTELT

   

  “Hoe heeft de Shoa kunnen gebeuren in christelijk Europa?”

  Wim Verwoerd vertelt over zijn nieuwe boek vanaf Loods 24 in Rotterdam.
  Vanaf deze plaats werden 6.790 Joden gedeporteerd.

  INHOUDSOPGAVE

   

  1. In het teken van het kruis

  1. Bekruisen
  2. Het kruis hoog in top
  3. Ontvang het kruis
  4. Buigen voor het kruis
  5. Wat vertegenwoordigt het kruis?
  6. In dit teken zul je overwinnen
  7. De draak geeft het beest macht
  8. Legende van het kruisteken
  9. Nieuw tijdperk
  10. Alle banden met jodendom opgeven
  11. Christen zolang hij de Jood in het hart draagt
  12. Ze draaien het om
  13. Crucifix op de deur
  14. Gedoopte nazi’s
  15. Geen kerk binnen met een kruis
  16. De wereld op zijn kop
  17. Jaloers maken

  2. Luther en de kerkvaders

  1. Verbrand hun synagogen
  2. Willen we eraan?
  3. Wet van christelijke liefdegebod
  4. Judensau
  5. Oude wortels antisemitisme
  6. Medeburgers van de heiligen?
  7. Het bloed op alle generaties
  8. De meerdere zal de mindere dienen
  9. De synagoge en de kerk
  10. Het einde van het volk
  11. Chrysostomus en zijn donderpreken
  12. De plicht van christenen hen te haten
  13. Invloed in Oost en West
  14. Kerstening in Oekraïne
  15. Ambrosius en de verbrande synagoge
  16. Het teken van Kaïn
  17. Vervloeking en tolerantie
  18. Invloed kerkvaders
  19. Jodenhaat in Toledo
  20. Joden als slaven
  21. Van het één komt het ander
  22. Van religieus naar racistisch antisemitisme
  23. Judenreine samenleving
  24. Van woorden naar daden

  3. Van woorden naar daden

  1. Pogrom in Riga
  2. Massaslachtingen
  3. Massamoord in Bialystok
  4. Uitbarstingen als vulkaan
  5. Kristallnacht ‘wraakactie’
  6. Kristallnacht in Wenen
  7. Rassenleer
  8. Fundament van Jodenhaat
  9. De Joden zijn ons ongeluk
  10. Nog meer leugens over de Joden
  11. Steicher de moderne Haman
  12. Hitler beïnvloed door kerkleer
  13. Endlösung
  14. Kiel en zijn oplossingen
  15. Vergiftigde bronnen
  16. Levend verbrand
  17. Bloedbaden in Spanje
  18. Pogroms in Moldavië
  19. Israël

  4 Kerkelijke wetten en naziwetten

  1. Door heel Europa, alle eeuwen
  2. Het eerste citaat; Elvira
  3. Kerk en staat samen tegen de Joden
  4. Dopen of verbannen
  5. Nog meer anti–Joodse wetten
  6. Dreiging, vlucht en Gouden Eeuw
  7. Het tweede citaat; Oost–Romeinse rijk
  8. Aprilwetten
  9. De verdraagzame Karel de Grote
  10. Aartsbisschop Amulo tegen de Joden
  11. Het einde van de verdraagzaamheid
  12. Het Dreyfus schandaal
  13. Frankrijk en Vichy
  14. Het vierde citaat; Derde en Vierde Lateranen concilie
  15. De hele aarde het beest achterna
  16. Kerkelijke wetten en naziwetten
  17. Niet voor niets Neurenberg
  18. Zuiverheid van bloed
  19. Joden geen staatsburgers meer
  20. Waar de wetten toe leiden
  21. Eerste maatregelen in Nederland

  5. Kaïnteken en getto

  1. Al in de Middeleeuwen
  2. Getto’s in Vilnius
  3. Brandmerken en isoleren
  4. Paus Innocentius III en de Joden
  5. Voorloper van de gele Davidster
  6. Onderscheidingstekens
  7. Uitstel en uitzonderingen
  8. Lijden van Joden in Breslau
  9. Het rampjaar 1349
  10. Hussieten en Joden vermoord
  11. Beschuldiging hostieschending
  12. Hostieschending in Brussel
  13. Jodenvervolging in Breslau
  14. Verdeel en heers
  15. Straf op niet dragen en variaties
  16. De Davidster wordt ook een schandvlek
  17. Gettovorming spontaan en gedwongen
  18. De Jodenstraat in Frankfurt
  19. Dichtstbevolkte getto
  20. Het einde van het getto van Warschau
  21. Een getto overlevende vertelt
  22. Getto in Venetië
  23. Pausen en getto in Rome
  24. Getto als gevangenis
  25. Pogroms na passiespelen
  26. Joden worden bevrijd

  6. Verdrijvingen en slachtingen

  1. Verdrijving uit Spanje 1492
  2. Onmenselijke verordening
  3. Verdrijving uit Engeland 1290
  4. Doop of dood
  5. Het bloedsprookje
  6. Edict van uitwijzing
  7. Verdrijving uit Frankrijk 1394
  8. Het tolerante Koninkrijk Polen
  9. Opnieuw onverdraagzaam
  10. De massaslachting in Polen 1648
  11. Zweer jullie God af
  12. Nog meer slachtingen
  13. De balans
  14. Het Derde Rome
  15. Eerste Russische pogromgolf
  16. Dood aan de Joden
  17. Tweede Russische pogromgolf en de Protocollen
  18. Slachting in Odessa
  19. Pogroms in 660 steden
  20. Derde Russische pogromgolf
  21. Pogroms door alle groepen
  22. Proskoerov en Zitomir
  23. Pogroms door Polen
  24. Gedrenkt in Joods bloed
  25. Geen plaats meer in Europa

  7. De Shoa

  1. Vernietigingskamp Treblinka II
  2. Vernietigingskampen Majdanek en Belzec
  3. Hitlers bedoelingen niet onderkend
  4. Joden in Europa uitgemoord
  5. Oostenrijk
  6. Medeplichtigheid
  7. Hongarije
  8. Bondgenoot van Duitsland
  9. Kamjanets–Podolski
  10. Alsnog gedeporteerd
  11. Beregovo en Rose Warmer
  12. Nog meer Joodse slachtoffers
  13. Bondgenoot Roemenië
  14. Pogrom in Jassy
  15. Verstikkingsdood
  16. Joden vernietigd
  17. Bulgarije
  18. Bondgenoot Slowakije
  19. De katholieke staat Kroatië
  20. Betrokkenheid van Rome
  21. Polen
  22. De medeplichtigheid van de Polen
  23. Het getto van Lodz
  24. Hulp aan Joden
  25. Onpeilbaar dieptepunt
  26. Oorlog voeren tegen de heiligen
  27. Herder Israëls neem ter ore

  8. De Shoa door kogels

  1. Het ravijn van Kiev
  2. Babi Jar
  3. Holocaust door kogels
  4. Moorden volgens vast patroon
  5. Vinnitsa
  6. De Joodse kinderen van Bila Tsjerkva
  7. Rovne, het tweede Babi Jar
  8. Pogrom in Lvov
  9. Oekraïne onafhankelijk?
  10. Werkkamp Janowska
  11. Het getto in Lvov
  12. Proskorov, Chmelnitsky
  13. Nemirov
  14. Tulchin en Pechora
  15. Pogroms door Litouwers
  16. De Joden in Letland
  17. Estland Judenfrei
  18. Wit–Rusland
  19. Het getto van Minsk
  20. Conclusie

  9. De Shoa in Nederland

  1. Berichten in Trouw
  2. Elim in Rotterdam
  3. Zionisme en Herzberg
  4. De christelijke kabinetten Colijn
  5. Zwarte bladzijde
  6. Joden worden teruggestuurd
  7. Kamp Westerbork
  8. Vooringenomenheid tegen Joden
  9. Signalen niet opgepikt
  10. Uit wanhoop zelfmoord
  11. De weg van de geleidelijkheid
  12. Ariërverklaring
  13. Protesten
  14. Provocaties
  15. Razzia’s en Mauthausen
  16. De Februaristaking
  17. 42 werkkampen
  18. Het Kaïnsteken, de Davidster
  19. De deportaties beginnen
  20. Razzia’s door Nederlandse politie
  21. Zeshonderd kinderen gered
  22. ‘Gezinshereniging’
  23. Nederlandse Spoorwegen
  24. Van dorst omgekomen
  25. Verzet
  26. Johannes Post en Corrie Ten Boom
  27. Onderduik en Anne Frank
  28. Joden transporten uit Rotterdam
  29. Joodse patiënten en wezen
  30. Weinig Joden gered
  31. Koningin Wilhelmina
  32. Waar zijn de christenen?
  33. Foute Nederlanders

  10. Het kwaad van onverschilligheid

  1. Toegekeken en gezwegen
  2. Collaboratie uit haat
  3. Elie Wiesel
  4. De bevolking werkt niet tegen
  5. Wir haben es nicht gewusst
  6. Samuel Zygelbaum
  7. Moordberichten in de kranten
  8. BBC en Daily Telegraph
  9. Amerika en Roosevelt
  10. Poolse regering
  11. Voorstellen tot redding van de Joden
  12. Telegram van Riegner
  13. Eisen vanuit Warschau
  14. Jan Karski en Roosevelt
  15. Geen reddingsoperaties
  16. De mensheid verantwoordelijk
  17. De Evianconferentie
  18. Vertragen, vertragen en vertragen
  19. Het Britse Witboek
  20. Zwitserland en de rode J
  21. Niemand wil ze hebben
  22. Antisemitisme en vooroordelen
  23. Eugenio Pacelli
  24. Het Verdrag van Lateranen
  25. Het Concordaat van Rome
  26. Geen veroordeling antisemitisme
  27. Paus Pius XII
  28. Het Vaticaan en de Ustashi
  29. Het Vaticaan goed geïnformeerd
  30. Geheime boodschap
  31. Myron Taylor
  32. Joden uit Rome gedeporteerd
  33. Protesten te laat
  34. De rattenlijn
  35. Conclusie
  36. Dietrich Bönhoefer
  37. Hitler niet in de ban

  11. Schuldig of onschuldig bloed

  1. Krijgen de Joden wat ze verdienen?
  2. Zijn bloed over ons en onze kinderen
  3. Kanttekening en Matthew Henry
  4. De vloek uitvoeren
  5. De maat van de zonde is vol
  6. Gedood uit onwetendheid
  7. Gebruik van de ‘bloedtekst’ bij de kerkvaders
  8. Christusmoordenaars
  9. Gebukt onder het bloed van Christus
  10. Oudvaders
  11. Medeplichtig aan de dood van Christus
  12. Pogroms in Paasweek
  13. Synagoge des satans
  14. Zonder gewetensconflict doden
  15. Wij moesten de Joden niet
  16. Hardnekkige interpretatie
  17. De verantwoordelijkheid nemen
  18. Om zijn eigen zonde ter dood gebracht
  19. Het bloed van het Verbond
  20. Het is nuttig dat één mens sterft
  21. Vader vergeef het hun
  22. Onschuldig Joods bloed
  23. Conclusies
  24. Ons past te … zwijgen
  25. Auschwitz niet voorzegd
  26. Gezindheid van Jezus en Paulus
  27. De vrouw dronken van bloed
  28. Getuigen van Jezus
  29. Alle ketters moeten worden geslacht
  30. Jan de Bakker verbrand
  31. Baltische martelaren
  32. De bodem is doordrenkt
  33. De aanklacht wordt opgemaakt

  12. Gods antwoord

  1. De verbrande synagoge
  2. Gelouterd en beproefd
  3. De Heere zal komen in vuur
  4. Verootmoediging in Berlijn
  5. De vloek van de bloedschuld verwijderd?
  6. Tot jaloersheid wekken
  7. Toornig op de zorgeloze heidenen
  8. Leedvermaak
  9. Edom staat voor Rome
  10. U had niet mogen toekijken
  11. U bewees hen geen barmhartigheid
  12. Ik zal de onderdrukkers straffen
  13. Rechtvaardige vergelding
  14. De bloedschuld van Saul
  15. Jeruzalem en de bloedschuld
  16. De dag des Heeren voor Israël
  17. De dag des Heeren voor de volken
  18. Israël wordt verzameld
  19. Optreden tegen de verdrukkers
  20. Zalig die leest
  21. Geen deel aan haar zonden
  22. Tijden en wet veranderd
  23. Dronken van het bloed
  24. De Leeuw heeft overwonnen
  25. Jericho en Babylon
  26. De opening van de zeven zegels
  27. Het zevende zegel
  28. Openbaring 11 en 12
  29. Oorlog tegen de heiligen
  30. Het merkteken en handeldrijven
  31. De graanoogst en de wijnoogst
  32. Schalen van toorn uitgegoten
  33. Laat ieder zijn leven redden
  34. In één uur verwoest
  35. Halleluja de hoer geoordeeld
  36. De smaad van Zijn volk weggenomen

  REGISTER

   

  Het bloed schreeuwt uit de aarde - kaarten

  Achterin het boek zijn namen en plaatsen terug te vinden in een register.

  FOTO’S EN KAARTEN

   

  Het bloed schreeuwt uit de aarde - kaarten
  Het bloed schreeuwt uit de aarde - kaarten

   14 pagina’s met foto’s zijn achterin het boek opgenomen ter illustratie bij  de tekst.

  Het bloed schreeuwt uit de aarde - kaarten

  Enkele kaarten achterin het boek.

  BESTEL HET BOEK 

  Komt u er niet uit, heeft u een vraag of wilt u per e-mail of telefonisch bestellen, mail dan naar of bel 0184 68 3478.