Weg uit Babylon

Wim Verwoerd | 2012 | 5e druk 2021

Het boek Weg uit Babylon is geschreven vanuit het verlangen om de gemeente van de Heere Jezus voor te bereiden op Zijn terugkomst. Gods Koninkrijk zal komen, maar niet voordat Babylon gevallen is.

€ 12,50

Het bloed schreeuwt uit de aarde

Wim Verwoerd | 2019

Dit boek beschrijft de hartverscheurende geschiedenis van eeuwenlange Jodenvervolging in christelijk Europa. Zelden zijn zoveel historische gebeurtenissen en getuigenissen met betrekking tot dit Joodse lijden op zo’n uitvoerige wijze bijeengebracht.

€ 19,50

NIEUW! De gruwel van de verwoesting

De eindtijdrede van de Heere Jezus verklaard vanuit Mattheüs 24 en Lucas 21

€ 3,-