Een veelbekeken filmpje op YouTube is de preek van ds. Paul Visser over ‘The Great Reset’, waarin de link wordt gelegd tussen Openbaring 13 en de huidige coronacrisis. Ook op allerlei andere platforms wordt door christenen gespeculeerd over de vervulling van Openbaring 13 in onze tijd. Is dat terecht?

Wim Verwoerd heeft recent in de Messiaanse Gemeente Zeeland gesproken over Openbaring 13. In het eerste half uur van deze preek gaat hij in op het Bijbelboek Openbaring als geheel, en worden verschillende sleutels aangereikt om dit Bijbelboek te begrijpen. Vanuit deze context legt Wim daarna Openbaring 13 in grote lijnen uit. In een volgende preek hoopt hij hier een vervolg mee te maken.