In dit artikel worden zeven kritische opmerkingen betreffende Israël, die vaak in de berichtgeving naar voren komen, genoemd en daarna rechtgezet.

1. ‘Israël voert disproportionele luchtaanvallen uit op Gaza!’

Hamas, dat internationaal beschouwd wordt als terreurorganisatie en de Gazastrook bestuurt, is op zaterdag 7 oktober de oorlog begonnen met een massaslachting in Israël, waarbij meer dan 1400 vrouwen, mannen, kinderen en baby’s zijn vermoord, 3600 gewonden zijn gevallen en zeker 200 burgers, waaronder kinderen, gegijzeld zijn. Ook hebben ze inmiddels duizenden raketten afgeschoten op Israël. Elk land heeft als eerste plicht zijn eigen burgers te beschermen, zo ook Israël. De Israëlische bevolking schreeuwt ook wanhopig om een ingrijpen! Na 7 oktober heeft Israël maar één doel, dat is Hamas te laten verdwijnen, om Israëls eigen burgers te beschermen. Bij het bestrijden van de nazi’s in de Tweede Wereldoorlog werd ook niet de vraag gesteld wat proportioneel was qua militaire inzet. Kwaad moet uitgeroeid worden met alle mogelijke middelen. De vraag of de aanpak wel proportioneel is, is dan ook volkomen misplaatst.

2. ‘Israël vermoordt onschuldige burgers van Gaza!’

Helaas beschiet Hamas Israël vanuit woongebieden, letterlijk vanuit scholen, ziekenhuizen etc.! Hamas schuilt dus achter zijn burgers en ziet haar eigen burgerslachtoffers als martelaars. Israël daarentegen doet er alles aan om geen burgerslachtoffers te maken in Gaza. Voordat de IDF een bombardement uitvoert op een post van Hamas, waarschuwen ze via telefoon of via een zogenaamde ‘roofknock’ de bevolking om te evacueren. Israël geeft in deze oorlog de burgers van Gaza de mogelijkheid te vluchten naar het zuiden. Dit past bij de hoge morele verantwoordelijkheid van het Israëlische leger, dat haar militair handboek op de Thora gebaseerd heeft. Helaas worden al deze inspanningen tegengewerkt door Hamas, die mensen belet te vluchten, aangezien de beelden van dode burgers propaganda voor Hamas zijn. Wanneer Israël de plekken uitschakelt van waaruit dood en verderf wordt gezaaid, komen daar dus helaas alsnog burgers bij om het leven. Dat is ongekend tragisch, maar iets wat helaas in elke oorlog gebeurt, en het is goed om te beseffen dat de verantwoordelijkheid voor die doden volledig bij Hamas ligt.
Het is ook goed om te weten dat bijna een vijfde van de raketten van Hamas in eigen grondgebied terecht komt! Volgens Israël komen daardoor ook vele burgers van Gaza om. Wie (terecht) met Gaza bewogen is, zou dus Hamas als eerste moeten veroordelen! Besef goed dat hét doel van Hamas is om Israël te vernietigen, daar winden ze zelf geen doekjes om.

3. ‘Het is een oneerlijke strijd; Israël is veel sterker, heeft schuilkelders en Gaza niet!’

Dat klopt, Israël zou heel Gaza met de grond gelijk kunnen maken, maar dat doen ze gelukkig niet. Stel je voor dat Hamas dit bij Israël kon…
En gelukkig heeft Israël schuilkelders, dat heeft veel levens gered. Hamas heeft geen schuilkelders, nee, hun geld (o.a. door Europa gefinancierd) steken ze helaas niet in de opbouw van Gaza, maar verbruiken ze voor een groot gedeelte aan terreurtunnels richting Israëls grondgebied, raketten en andere vormen van terreur. Het is heel simpel, zoals weleens treffend wordt gezegd: “Als de Arabieren hun wapens neerleggen, zal er vrede zijn. Als Israël zijn wapens neerlegt, zal er geen Israël meer zijn.”

4. ‘Gazanen zitten in een gevangenis; zij voeren een vrijheidsstrijd!’

Sommigen denken ten onrechte dat Gaza bezet gebied is, maar Gaza is sinds 2005 volledig vrij en onafhankelijk van Israël. Vijfentwintig jaar geleden, toen er nog Joodse dorpen in Gaza waren, was Gaza veel opener, werkten veel Gazanen in Israël en konden ze vanuit Gaza bij wijze van spreken zo naar het strand in Tel Aviv (Israël) gaan. Onder internationale druk heeft Israël in 2005 zijn eigen Joodse dorpen in Gaza ontruimd en weggehaald. Israël trok zich helemaal terug uit Gaza; ‘land voor vrede’ was het idee. Maar helaas, in 2006 won Hamas de verkiezingen in Gaza, en Israël kreeg er geen vrede maar oorlog voor terug, waarna Israël de grens uiteraard goed is gaan bewaken met hekken. En niet alleen Israël doet dat, Egypte heeft zelfs een muur op de grens gezet. Overigens werkten er tot de aanval vorige week nog steeds dagelijks Arabieren uit Gaza in Israël, en liet Israël dagelijks hulpgoederen en bouwmaterialen door. Op het moment van de aanval lagen er kinderen uit Gaza in Israëlische ziekenhuizen, waar ze behandeld werden. Sinds Gaza onder volledige verantwoording van Hamas staat, is het alleen maar bergafwaarts gegaan. Als er geen geweld meer zou zijn, zou Israël graag de grenzen opengooien. Als er één volk is dat nooit meer in een getto, omringd door dichte grenzen wil leven, zijn het de Joden.

5. ‘Het is oneerlijk van Israël om water, electra enz. af te sluiten!’

Allereerst zou je de vraag kunnen stellen: waarom levert Israël überhaupt iets aan de Gazanen? Nederland hoeft toch ook niet om eten en stroom te smeken van de Duitsers? Israël stuurt al jaren goederen naar Gaza, en als dank komen er raketten en moordenaars van het kaliber nazi terug. Verder is Israël verantwoordelijk voor maar een relatief klein deel van de toevoer van water naar Gaza, en voor 50 procent van de electriciteitsvoorziening. Hamas heeft zaterdag de toevoerslijnen van Israël naar Gaza zelf vernietigd, waarmee ze zichzelf al ten dele hebben afgesloten van stroom. Verder heeft Hamas de twee grensovergangen met Israël zelf kapotgeschoten. De ziekenhuizen in Gaza hebben generatoren die op diesel alsnog stroom kunnen leveren, en ook hier ligt de verantwoordelijkheid weer bij Hamas. Zij gebruiken namelijk die diesel om de verlichting en activiteiten in hun tunnelcomplexen draaiende te houden. Op maandag 16 oktober berichtte de VN zelfs dat Hamas die dag brandstof en medische voorraden had gestolen uit een van de faciliteiten van de VN in Gaza. Dat bericht werd overigens snel weer verwijderd. Israël heeft gezegd weer water te leveren zodra de gijzelaars vrij zijn. De vraag is: Waarom zet heel de wereld Hamas niet onder druk om de gijzelaars onmiddellijk los te laten?!

6. ‘Het hoofdprobleem is de bezetting van Palestina door Israël!’

Wie de geschiedenis kent, weet dat er nooit een Palestijns volk is geweest. Drieduizend jaar geleden was het land al van het Koninkrijk Israël onder koning David. ‘Palestina’ (afgeleid van Israëls oervijand de Filistijnen) is de naam die de Romeinse keizer Hadrianus 1900 jaar geleden bedacht voor het gebied, nadat de Joden uit het land werden verjaagd. Sinds die tijd is men iedereen die in het land woonde ‘Palestijn’ gaan noemen. Zo had je 100 jaar geleden Joodse Palestijnen en Arabische Palestijnen. Palestina was dus niets meer dan een gebiedsaanduiding. Pas de laatste halve eeuw hebben de Arabieren in Israël deze naam als een natie/volksnaam overgenomen. Maar feit is dat er nooit een Palestijns volk is geweest. Zij komen oorspronkelijk veelal uit Jordanië. Ook is het een feit dat er altijd Joden in Palestina zijn blijven wonen. En zoals gezegd, Gaza is volledig vrij en onafhankelijk.

7. ‘Maar Israël heeft Oost-Jeruzalem en de Palestijnse gebieden toch veroverd en bezet in 1967?!’

Dat klopt. Maar op wie? Dat wordt nooit verteld. Er wordt gedaan alsof Israël dit afgepakt zou hebben van de Palestijnen, maar Israël heeft het veroverd op de Jordaniërs, nadat die in 1967 de Joodse staat aanvielen samen met Egypte en Syrië. En Jordanië had het op zijn beurt in 1948 veroverd en bezet; een illegale bezetting die zelfs door de Arabische landen geeneens erkend werd! Dat hoor je ook nooit. Voor die tijd viel het namelijk onder Brits Mandaat. Dus Israël heeft in 1967 een eind gemaakt aan de illegale bezetting door Jordanië. En in tegenstelling tot Jordanië (dat het gebied in 1948 gelijk ‘Judenrein’ maakte en alle synagoges in de Oude Stad van Jeruzalem verwoestte) laat Israël de inwoners, waaronder Arabieren, er gewoon wonen.