We hebben 50 vragen en antwoorden op een rij gezet, betreffende Israël en Gaza. De lijst zou nog eindeloos uit te breiden zijn, maar we hopen dat deze vragen en antwoorden al genoeg aan het denken zetten. De vragenlijst is onderverdeeld in vier onderdelen, te weten ‘Israël en Palestina’, ‘Gaza en Hamas’, ‘De 7 oktober oorlog’ en ‘De VN en de wereld’.

A. Israël en Palestina

 1. Waar komt de naam Palestina vandaan?
  a.) Na de verdrijving van de Joden door de Romeinen in 135 na Christus noemden de Romeinen het gebied zo, wat tot die tijd Judea en daarvoor Israël heette.
 2. Is Palestina ooit een zelfstandige staat geweest?
  a.) Nee, nooit.
 3. Waar hoorde het gebied Palestina voor 1948 bij?
  a.) Bij Groot-Brittanië (als mandaatgebied), en daarvoor bij het Ottomaanse rijk.
 4. Hoeveel procent van de inwoners van Jeruzalem was Joods in 1889, dus 59 jaar voor de oprichting van de staat Israël?
  a.) 75%, 30.000 van de 40.000 inwoners.
 5. Hoeveel oppervlakte van het Ottomaanse Rijk werd door Groot-Brittanië en Frankrijk toegewezen aan de Arabieren in vergelijking met de Joden?
  a.) Er werd 415 keer meer grond aan de Arabieren toegewezen.
 6. Wat was de inhoud van de Balfour Declaration in 1917?
  a.) Het voornemen van Groot-Brittanië om een Joodse staat te vestigen in Palestina.
 7. Hoe reageerden de Arabieren op het eerste Engelse verdeelplan (Verdelingsplan Peel Commissie 1937) voor Joden en Arabieren?
  a.) Ze wezen het af. De Arabische leider Auni Bey Abdul Hadi zei: “Er bestaat niet zoiets als een land Palestina. Palestina is een naam die de Joden hebben verzonnen. Wij kennen geen Palestina.”
 8. In 1947 stemde de Algemene Vergadering van de VN in met het verdelingsplan voor een Joodse en een Arabische staat. Hoe reageerden de twee partijen?
  a.) De Joden gingen akkoord, de Arabieren niet. Zes Arabische landen, Egypte, Jordanië, Syrië, Libanon, Saoedi-Arabië en Irak, begonnen een oorlog tegen Israël, de ‘Onafhankelijkheidsoorlog’ van 1948. Israël won deze oorlog.
 9. Hoeveel Arabieren vluchtten weg uit ‘Palestina’ voor en tijdens deze oorlog?
  a.) 600.000. In slechts één dorp – Lydda – werden de Arabieren door Israëlische soldaten verdreven, op grond van de militaire situatie, alle andere Arabische vluchtelingen deden dat uit eigen beweging. De Britse politiecommandant van Haifa schreef in zijn rapport: “De Joden doen er alles aan om de Arabische bevolking te overtuigen om te blijven.” Tot op de dag van vandaag worden hun nakomelingen vluchtelingen genoemd.
 10. Hoeveel Joden vluchtten weg uit de Arabische landen na deze oorlog?
  a.) 1.200.000. Zij hadden verschrikkelijke vervolgingen overleefd. Zij zijn nu volledig geïntegreerd in de Israëlische samenleving (300.000 in andere landen zoals de VS).
 11. Wat gebeurde er in 1967?
  a.) Egypte en Syrië maakten zich klaar om Israël van de kaart te vegen. Israël vernietigde daarna de Egyptische luchtmacht en nam in zes dagen de Golanhoogte, de Sinaï en de ‘Westbank’ in.
 12. Op wie heeft Israël Gaza veroverd in 1967?
  a.) Op Egypte. Toen Israël het in 1977 weer wilde teruggeven, zei Egypte: “Die troep mag je zelf houden.”
 13. Op wie heeft Israël Judea en Samaria (de ‘Westbank’) veroverd in 1967?
  a.) Op Jordanië, nadat het land zich, ondanks Israëls waarschuwing, ook in de oorlog mengde. Jordanië hield het gebied daarvóór van 1948 tot 1967 (illegaal) bezet.
 14. Hoeveel landen ter wereld erkenden de bezetting van de Westbank door Jordanië van 1948 tot 1967?
  a.) Drie; Pakistan, Irak en Groot-Brittanië.
 15. Israël bood direct na 1967 land aan in ruil voor vrede. Wat was de reactie van de Arabische landen?
  a.) Een drievoudig NEE: Vrede met Israël: Nee! Onderhandelingen met Israël: Nee! Erkenning van Israël: Nee! (Resolutie van Khartoem, 1967)
 16. Wat is de geboorteplaats van Yasser Arafat (de oprichter van ‘de Palestijnen’ in 1967)?
  a.) Caïro.
 17. Wat bedoelde Arafat met ‘het bevrijden van Palestina’?
  a.) “Ons doel is de vernietiging van Israël. Wij willen geen vrede, we willen oorlog en overwinning.” (Arafat, geciteerd door de Palestijnse vertegenwoordiging in Colombia, 2017)
 18. Bedoelde hij niet de Westbank, de ‘grenzen van 1967’?
  a.) Nee want de PLO (de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie) werd opgericht in 1964.
 19. Hoeveel keer hebben de Arabieren / ‘Palestijnen’ een aanbod van vrede door Israël afgewezen?
  a.) 18 keer, de laatste keren in 2008, 2009, 2013, 2014 en 2020. In 2008 bood premier Olmert van Israël een Palestijnse staat aan op basis van de ‘grenzen van 1967’, met enkele grenscorrecties. Hij zei erbij: “Zo’n goed aanbod krijgen jullie de eerstkomende vijftig jaar niet meer.” De Palestijnse president Abbas weigerde.
 20. Hoeveel procent van de Palestijnen wil een tweestatenoplossing?
  a.) 17%. Een overgrote meerderheid, 75%, wil een Palestijnse staat ‘from the river tot the sea’, dus de vernietiging van Israël.

B. Gaza en Hamas

 1. Met welke factor is het aantal mensen in Gaza toegenomen van 1948 tot 2020?
  a.) Met een factor 25, van 80.000 tot 2.048.000. Ter vergelijking: In Nederland groeide de bevolking in dezelfde periode met een factor 1,8.
 2. Wie waren de oorspronkelijke bewoners van Gaza voor 1948?
  a.) Onder andere werkzoekenden uit Cyprus, Turkije en Egypte.
 3. Hoeveel Joden wonen er nu in Gaza?
  a.) Nul. Israël trok zich in 2005 volledig terug uit Gaza.
 4. Hoeveel Arabieren wonen er in Israël?
  a.) Circa 1.600.000.
 5. Hamas is de gekozen regering van Gaza. Erkent Hamas de staat Israël?
  a.) Nee.
 6. Wat staat er in het handvest van Hamas als het over Israël gaat?
  a.) Het streeft naar de vernietiging van de staat Israël.
 7. Schiet Hamas opzettelijk op burgerdoelen in Israël?
  a.) Ja, zoveel mogelijk.
 8. Schiet Israël opzettelijk op burgerdoelen?
  a.) Nee, nooit. Er komen wel burgers om bij beschietingen op Hamas en de Islamitische Jihad, omdat ze gebruikt worden als menselijk schild.
 9. Onder wiens gezag staan zowel het ministerie van Volksgezondheid als de media in Gaza?
  a.) Hamas.
 10. Hoeveel Palestijnse Arabieren werden er in 2011 geruild tegen één Israëlische gijzelaar die in Gaza werd vastgehouden?
  a.) 1027, waaronder terroristen zoals Yahya Sinwar, de huidige Hamasleider in Gaza
 11. Hoeveel Gazanen werkten er in Israël voor 7 oktober?
  a.) Meer dan 18.000. Israël was hiermee de tweede grootste werkgever, na de Hamas regering (die betaald wordt door de VN).
 12. Was er een totale blokkade van Gaza voor 7 oktober?
  a.) Nee. Er was enkel een blokkade van wapens en explosieven, al het andere werd doorgelaten.

C. De Gaza oorlog na 7 oktober

 1. Hoeveel Israëlische burgers zijn afgeslacht op 7 oktober 2023?
  a.) 1200, en 240 gegijzeld.
 2. Hoeveel procent van de inwoners van Gaza staat volgens onderzoek achter de genocidepoging van Hamas op 7 oktober? Dat is dus inclusief de massale martelpartijen, het verkrachten van talloze vrouwen, het levend verbranden van gezinnen en het onthoofden van baby’s.
  a.) 59% geheel, en nog eens 16% gedeeltelijk.
 3. Veroordeelt de Fatah/PLO van Abbas wat er op 7 oktober is gebeurd?
  a.) Volgens het hoofd van de Politieke Commissie van de PLO en woordvoerder van de veiligheidstroepen Talal Dweikat op 12 november 2023 zal men ‘geen een Palestijn vinden die zal veroordelen wat er op 7 oktober is gebeurd.’
 4. Hoeveel telefoontjes heeft Israël alleen al in oktober 2023 gepleegd om Gazaanse burgers te sparen bij bombardementen?
  a.) 4 miljoen telefoontjes. Daarnaast zijn 6 miljoen tekstberichten gestuurd en 1,2 miljoen flyers verspreid.
 5. Waarschuwden de geallieerden in WOII de burgers voordat ze bombardeerden (bijv. Dresden – 20.000 doden, Hiroshima en Nagasaki – 220.000 doden)?
  a.) Nee.
 6. Gaza deelt met twee landen een grens, met Israël en Egypte. Hoeveel vluchtelingen uit Gaza heeft Egypte opgenomen?
  a.) Vrijwel geen, behalve enkele zwaargewonden. Geen vrouwen en kinderen. Alleen mensen met paspoorten uit andere landen worden doorgelaten. Ter vergelijking: Polen en Duitsland (met 120,6 miljoen inwoners) hebben ruim 2 miljoen Oekraïense vluchtelingen opgenomen; Egypte heeft 111 miljoen inwoners (op anderhalf keer de oppervlakte van Duitsland en Polen samen).
 7. Wie heeft Egypte betaald om de grenzen voor vluchtelingen (inclusief die uit Gaza) naar Europa dicht te houden?
  a.) De EU, namelijk met een deal van 7,4 miljard euro, gesloten op 17 maart 2024.
 8. Is er hongersnood in Gaza?
  a.) Met 10 vrachtwagens meel per dag kun je de hele bevolking van Gaza dagelijks voeden, terwijl er volgens de UNRWA gemiddeld 105 trucks met voedsel per dag Gaza binnen komen. Het valt dus ernstig te betwijfelen of er hongersnood in Gaza is; de bevrijdde Israëlische gijzelaars kregen in ieder geval te eten.

D. De VN en de wereld

 1. Hoeveel VN resoluties waren er tegen Israël in 2023 en hoeveel kreeg de rest van de wereld er?
  a.) Israël kreeg 15 resoluties, alle andere landen van de wereld kregen er 7 bij elkaar.
 2. Hoe was dat van 2015 tot 2022?
  a.) Israël kreeg 140 resoluties, de rest van de wereld 68
 3. Elke zitting van de VN-Mensenrechtenraad heeft een vast agendapunt (Agendapunt 7) voor de ‘Mensenrechtensituatie in Palestina en andere bezette Arabische gebieden’. Zijn er andere landen waar vaste agendapunten voor zijn (bijvoorbeeld Iran, Rusland, Noord-Korea)?
  a.) Nee.
 4. Wie is de voorzitter van de Mensenrechtenraad van de VN?
  a.) Iran.
 5. Wie is het hoofd van de VN-commissie voor vrouwenrechten?
  a.) Saudi-Arabië.
 6. Kun je wapens tegenkomen in UNRWA locaties (van de VN) in Gaza?
  a.) Ja. Kolonel Elad Shushan, 646e brigade van de IDF, actief in Gaza, zei: “Er is geen één UNRWA locatie, school, moskee of kinderdagverblijf, waarin we geen wapens hebben gevonden. Geen één.”
 7. Hoeveel Arabische burgers zijn er tijdens gewapende conflicten omgekomen sinds 2001 in het midden oosten?
  a.) Ruim 1,2 miljoen (Afghanistan 240.000), Irak (200.000), Syrië (meer dan 500.000), Yemen (300.000).
 8. Hoeveel demonstraties zijn hiervoor geweest op de hele wereld?
  a.) Wij hebben ze niet gezien.
 9. Hoeveel demonstraties en acties zijn er geweest om Israël te veroordelen, terwijl het land zich verdedigt tegen moordenaars en terroristen en haar gegijzelde burgers probeert terug te halen?
  a.) Ontelbaar.
 10. Wat zegt de profeet Zacharia (in de Bijbel) over de toekomst van de volken en Jeruzalem?
  a.) “Op die dag zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Allen die hem optillen, zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen, en al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen. (…) Op die dag zal Ik de leiders van Juda maken als een vuurbekken in een stapel hout en als een brandende fakkel in een graanschoof. Rechts en links zullen zij al de volken rondom verteren en Jeruzalem zal nog op zijn plaats blijven, in Jeruzalem.” (Zach. 12: 3 en 6)