Volgens Wim Verwoerd, de schrijver van het boek Weg uit Babylon, staan we vlak voor de allergrootste omwenteling in de geschiedenis ooit. De inhoud van het boek is indringend, maar ook vreugdevol en Godverheerlijkend! Weg uit Babylon is inmiddels toe aan een 2e druk.

Verwoerd: “Israël en de wereld staan vlak voor de allergrootste omwenteling in de geschiedenis. God zal tot Zijn doel komen met de wereldgeschiedenis en dat doet Hij door allereerst tot Zijn doel te komen met heel Israël.” Het herstel van Israël, het Koninkrijk van God en de vernieuwing van de Schepping komen in het boek uitvoerig aan de orde. “Wanneer christenen het herstel meer en meer zien, dan zullen ze meer open staan voor Jezus’ oproepen tot waakzaamheid en Zijn oproep los te komen van Babylon voordat de oordelen haar zullen treffen.”

“God zal recht doen en komen met Zijn oordelen”, aldus Wim Verwoerd. Daarom schrijft hij ondermeer over de ontwikkeling van de antichrist in de gemeente, de vrouw dronken van bloed met de naam Babylon, en haar verbranding door vuur. Al het bloed van Joden en ware gelovigen dat door Babylon vergoten is, zal gewroken worden. “Jezus waarschuwt in Openbaring 18:4 van Babylon uit te gaan, zodat we daarna van haar plagen niet zullen ontvangen,” stelt Verwoerd. “Zoals Noach in de Ark zijn lichamelijk behoud vond, zo zullen gelovigen, die Jezus’ woorden hebben ingedronken, straks hun lichamelijk behoud vinden. Zoals Lot op tijd Sodom uit was en zijn leven redde, zo wordt de mogelijkheid geboden in deze eindtijd het er levend vanaf te brengen als Gods oordelen zullen losbarsten. Ben je niet geestelijk los van de plaats van onheil, dan zul je ook wat je natuurlijke leven betreft niet gered kunnen worden. Denk aan de vrouw van Lot. Het is Gods liefde dat Hij ons als gelovigen wakker wil schudden, want Hij heeft ons behoud op het oog.”

“De verschrikkelijk oordelen over het beest of de hoer hebben een reden: Zij heeft miljoenen mensen ver- en misleid met haar schijnschoonheid, pracht en praal en valse religie. De tweede reden is dat zij vele Joodse mensen heeft vervolgd en gedood. Ook heeft zij miljoenen ware christenen omgebracht, die volhardden in gehoorzaamheid aan Jezus en Zijn Woord.” Dat vraagt om recht. Verwoerd voegt toe: “Er is ook ontzettend veel onwetendheid over de geschiedenis van Rome en met name wat betreft het bloed van Joden dat gevloeid heeft, de eeuwen door: het brandmerken, demoniseren, vernederen, het sociaal isoleren, het verdrijven en het bespotten van Joden, het kende allemaal geen grenzen. Wie zou niet huilen bij zoveel leed? Wie vraagt zich niet af, hoe God dit rechtvaardig vergoten bloed beoordeelt? Zonder kennis van het verleden begrijpen we Gods uitgieten van Zijn toorn over Babylon niet.” God moet recht doen en om die reden komen met zijn oordeel, wat volgens het boek Openbaring zal komen over de vrouw dronken van het bloed, en over de volken die door haar beïnvloed zijn.

Wim: “Wij leven in een bijzondere tijd. In 1948 is de staat Israël opgericht. Jeruzalem wordt weer herbouwd. Honderdduizenden Joodse mensen keren terug naar het land Israël. Dit hoort allemaal bij het plan van God. Jezus zal terugkomen om Koning te worden over Israël. Tegelijkertijd wil Hij Zijn kinderen weghalen uit de volken om hen de verschrikkelijke oordelen te besparen die straks zullen komen. Babylon zal vernietigd worden. Waar zullen wij dan zijn, als medeburgers van Israël?” Wordt wakker! Onderzoek het, geloof het en ga ernaar leven! Maak je klaar voor de uittocht! Ga nu eerst geestelijk uit, maak je los van alle wereldse systemen en al het wereldse denken. Breek met elke Rooms-Babylonische invloed, volg alleen Israëls God en Jezus onze Heere.”

(bron: www.Cip.nl, 25-09-2012)