Deze teksten (Lukas 17:34-36 en Mattheüs 24:40,41) wijzen op een scheiding die zal plaatsvinden, bij of voordat het oordeel van vuur over (een deel van) de aarde komen gaat. Het woord vanuit het Grieks (Paralambano) met ‘aangenomen’ vertaald, komt 49 keer voor in het Nieuwe Testament en heeft nooit iets met ‘opnemen in de lucht’ te maken, maar betekent ‘bij de hand nemen’. Zoals bijvoorbeeld uit Mattheüs 2:14 en 20:17 blijkt, waar het woord ook staat; “Jozef nam het Kind met zich mee”, “Jezus nam de twaalf discipelen apart bij Zich”. Gelovigen die voorbereid zijn op wat komen gaat, worden, net als Noach en Lot, ‘bij de hand genomen’ (Noach in de ark, Lot letterlijk door engelen). Zij zullen het oordeel van vuur ontkomen, en dan gewoon horizontaal, met beide benen op de grond. Dit in tegenstelling tot hen die “achterblijven”, die zullen erin omkomen, net als degenen die “achterbleven” in Sodom en Gomorra of buiten de ark.