Interview met Wim Verwoerd naar aanleiding van zijn nieuwe boek

Vorige maand verscheen het aangrijpende boek ‘Het bloed schreeuwt uit de aarde’ van Wim Verwoerd. Het beschrijft in 464 bladzijden, inclusief foto’s en kaarten, de hartverscheurende geschiedenis van eeuwenlange Jodenvervolging in christelijk Europa. De kerkvaders, de kerkelijke wetten, getto’s, de verdrijvingen, het komt allemaal aan de orde. Er is ook uitgebreide aandacht voor de onbekende ‘Shoa door kogels’ in Oost-Europa en voor de Shoa in Nederland. Aan het eind van het boek gaat de schrijver, die eerder het boek Weg uit Babylon schreef, ook in op wat Gods Woord zegt over het vergieten van onschuldig bloed en de consequenties daarvan voor Europa.

Er zijn talloze boeken over de Tweede Wereldoorlog en ook wel enkele over het lijden van de Joden in relatie tot het christendom. Is hier al niet genoeg over geschreven?

Zeker is over beide onderwerpen al veel geschreven, dikke boeken vol. Maar de doorgaande lijn van Jodenhaat in de kerk tot verdrijving en uiteindelijk de Shoa wordt zelden aangetoond. Ook bijvoorbeeld de opmerkelijke gelijkenis die de kerkelijke wetten hebben met de naziwetten, is maar door weinigen gezien en beschreven. Er is ook maar weinig bekend over wat er in Oost-Europa met de Joden is gebeurd met name tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar ook tijdens de drie pogromgolven eind 19e en begin 20e eeuw en de verschrikkelijke kozakkenopstanden in de 17e eeuw.
Ons eigen land gaan we ook niet voorbij. Wie weet dat Nederland zich schuldig gemaakt heeft in de jaren vóór de oorlog door Joden niet op te willen nemen, terwijl ze op de vlucht waren voor hun leven? En zo komen er in het boek heel veel zaken voorbij die de meeste mensen niet of nauwelijks weten, zoals het feit dat Duitsland behalve Italië nog zeker vijf ‘christelijke’ landen als bondgenoot had, die meegewerkt hebben Gods volk uit te roeien. Ook dat wilde ik graag vertellen.

U heeft namens stichting Roechama veel reizen naar de Joodse gemeenschap in Oekraïne gemaakt, en ook tientallen massagraven en kampen in Estland, Letland, Litouwen, Wit-Rusland, Oekraïne, Polen en Oostenrijk bezocht. Hoe is dit van invloed geweest op het ontstaan van dit boek?

Van grote invloed kan ik wel zeggen. De persoonlijke ontmoetingen met verschillende overlevenden van kampen en getto’s hebben mij het gevoel gegeven: “Hier moet ik wat mee”. Vooral de ‘drive’ die ik gezien heb bij veel overlevenden om iedereen te laten weten wat er gebeurd is, is bij mij als een vonk overgeslagen. In Riga in Letland stond ik op de plek van de overblijfselen van de synagoge, waarin vijfhonderd Joden werden samengedreven door nazi’s en Letten en die toen in brand werd gestoken; de Joden verbrandden levend. Toen iemand mij wees op het straatnaambordje in de straat tegenover de synagoge, was ik geschokt. De straat heet ‘Jezuskerkstraat’. Rondom ‘de synagoge’ zag je overal Lutherse kerken. De vraag heeft mij heel erg bezig gehouden: “Hoe heeft dit allemaal kunnen gebeuren in christelijke landen? Waar komt toch die haat vandaan, waardoor zoveel ‘christenen’ meegedaan hebben aan het vervolgen van de Joden of op zijn minst hebben gezwegen?”

In de verantwoording noemt u dat het vergieten van onschuldig bloed onvermijdelijk gevolgen zal hebben. Wat bedoelt u daarmee?

Degenen die de Bijbel kennen, weten wellicht hoe ernstig God het vergieten van onschuldig bloed opneemt. Verschillende voorbeelden en teksten bespreek ik ook in het boek. Als God zelfs Zijn eigen stad, de stad van de grote Koning, niet gespaard heeft vanwege al het onschuldig bloed dat vergoten is, waarom zou God dan niet terugkomen op al het onschuldig bloed van zoveel Joden dat vergoten is in Europa? Voordat ik daar antwoord op gaf, moest ik trouwens eerst een hoofdstuk schrijven over de vraag of hier sprake is van schuldig of onschuldig bloed. Want de algemene tekstinterpretatie van de bloedtekst in Mattheüs 27 is toch dat de Joden alle rampspoed over zichzelf zouden hebben afgeroepen. Dat was niet alleen de algemene leer binnen de Roomse kerk maar ook gerespecteerde protestantse leiders hebben dit klakkeloos aangenomen. Ik heb geprobeerd deze vraag vanuit Gods Woord te beantwoorden.

Waarom zouden mensen, en juist christenen, dit boek moeten lezen?

Daar zijn vele redenen voor. In de ‘verantwoording’ van het boek noem ik bijvoorbeeld dat wij onze kinderen een ‘eerlijke kerkgeschiedenis’ moeten doorgeven. Maar de belangrijkste reden dat christenen dit boek zouden moeten lezen is toch wel, dat we moeten gaan begrijpen dat dit alles nog gevolgen zal hebben. Er is een relatie tussen het onschuldig vergoten bloed van de Joden in Europa én de plagen en straffen uit Openbaring. Dat wordt in het boek ook vanuit de Bijbel onderbouwd. De belangrijkste vraag bij dit alles is: “Hoe oordeelt God, de God van Israël, over dit alles?” Het antwoord hierop, de gevolgen die dit bloedvergieten zal hebben, gaat iedereen aan en zeker de christenen. Veelzeggend zijn de woorden van de profeet Zacharia:  “Want wie u aanraakt, raakt Zijn oogappel aan.” (Zacharia 2:8b) 

(Zoals gepubliceerd in Charisma oktober 2019 – met toestemming overgenomen)

Het boek ‘Het bloed schreeuwt uit de aarde’ is voor € 19,50 (+€ 2,50 verzendkosten) hier te bestellen. In november/december is er op 7 plaatsen in Nederland een boekpresentatie door de schrijver, waarvoor u zich kunt aanmelden.