De Heere Jezus is de enige die het waard is om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken, dat is wat Johannes ziet wanneer hij op Patmos ‘in quarantaine’ zit. Vandaag is de vraag: “Waarderen wij de Heere Jezus ook om de zegels die Hij geopend heeft? Waarderen we de inhoud die geopend wordt als de zegels open gaan?” Misschien heeft het met allerlei misvattingen over het boek Openbaring te maken, dat we deze inhoud niet op de juiste waarde schatten…

Wim Verwoerd schrijft over over dit onderwerp meer in zijn boek Weg uit Babylon