Evert van Balen vertelt over de weg die hij en zijn vrouw gegaan zijn. Jaren waren ze actief als oudsten echtpaar in een grote Evangelische gemeente, maar er was toch altijd een oppervlakkigheid. Via een collega van Everts vrouw komt er een verandering in hun leven. Ze ervaren samen de roep van God: ‘Ga uit van haar mijn volk’ en besluiten hier gehoor aan te geven.