“Weg uit Babylon” is de titel van het eerste en misschien ook wel laatste boek van Wim Verwoerd. Een levenswerk. Met een missie.

‘De economische crisis is nog lang niet het ergste wat deze wereld gaat meemaken.’ Het zijn de indringende woorden van Wim Verwoerd uit Nieuw-Lekkerland. Een doemdenker wil hij niet zijn. Wel een realist.

Hij heeft het boek “Weg uit Babylon” geschreven om te waarschuwen. Christenen moeten wakker geschud worden, omdat ze zich volgens hem niet realiseren wat er allemaal staat te gebeuren in de komende wereldgeschiedenis. ‘Maar het gaat eigenlijk iedereen aan’, legt Verwoerd uit. ‘Net zoals de zondvloed een paar duizend jaar geleden iedereen raakte, zo zullen de komende gebeurtenissen niemand ontzien.’

Wim Verwoerd wil dus waarschuwen. ‘Maar een waarschuwing zonder hoop heeft geen effect.’ De bijbel biedt volgens de auteur een duidelijk en goed uitvoerbaar plan om gered te worden. En in zijn boek wordt daar uitgebreid aandacht aan besteed. In eenvoudige taal beschrijft Verwoerd de val van Babylon, het herstel van Israël en het komende koninkrijk van Jezus. Als belangrijkste bron gebruikt hij de bijbel, maar ook boeken over de kerkgeschiedenis en de Joodse (lijdens)geschiedenis. Ook theologen als John Bunyan en Charles Spurgeon zijn terug te vinden in de voetnoten.

Het boek gaat over “de eindtijd”; dat is de hele periode vanaf de bijbel tijd tot aan onze tijd. De lezer wordt meegenomen door de geschiedenis en zal schokkende dingen ontdekken. Nu zijn we toe aan de laatste, moeilijke periode die voorafgaat aan de wederkomst van Jezus en de vestiging van zijn vrederijk. ‘Je kunt het vergelijken met de barensweeën van een vrouw. Die weeën zijn geen doel in zichzelf, maar ze dienen een doel. Het doel is nieuw leven.’

Verwoerd benadrukt dat het niet zijn intentie is om lezers voor het hoofd te stoten. ‘Ik wil dat mensen zelf onderzoek gaan doen naar de waarheid. En dan weet ik zeker dat ze die ook zullen ontdekken. Veel christenen lezen het laatste boek van de bijbel niet. Dat bijbelboek heet “Openbaringen”, maar voor veel gelovigen is dat juist een boek met verhullingen. Dat is onnodig en jammer. Veel christenen geloven daardoor in een eindtijdsprookje. Zo van; als het moeilijk wordt op aarde, gaan we naar de hemel. Maar zo eenvoudig is het niet.’

Er zijn volgens Verwoerd verschillende visies in omloop over wat er straks allemaal gaat gebeuren. ‘Maar uiteindelijk zal het maar op één manier plaatsvinden, daar is de bijbel duidelijk over.’ De auteur, die vroeger leraar was op een basisschool, heeft grondige studie gedaan naar de profetische geschriften in de bijbel en wat bijbelkenners daarvan gezegd hebben. Regelmatig gaf hij lezingen over onderwerpen die betrekking hebben op de eindtijd. ‘Mensen om mij heen hebben me uitgedaagd om dit boek te gaan schrijven. Uiteindelijk heeft het schrijfproces maar drie maanden geduurd, omdat ik al zolang bezig ben met de inhoud ervan.’

(bron: De Klaroen, 01-04-2012)