“De Bijbel leert dat er oordelen zullen komen over het geestelijke Babylon en de volken die door haar beïnvloed zijn. De gelovigen denken echter dat deze oordelen hen niet zullen treffen omdat ze veilig zijn in Christus. Door deze gedachte zijn ze niet voorbereid,” zegt Wim Verwoerd over zijn boek Weg uit Babylon. CIP.nl sprak met hem. “Daarom is het zo nodig dat de waarschuwende woorden van de Heere Jezus worden uitgelegd en waar Jezus Christus in Openbaring toe oproept.”

“De tijd, waarin we leven, wordt door de Heere Jezus vergeleken met de dagen van Lot en Noach en ook met de verwoesting van Jeruzalem. Wanneer God het religieuze Jeruzalem niet spaarde, maar stad en tempel verwoestte, hoeveel meer hebben Europa en Amerika dan te vrezen? Nemen wij Jezus’ woorden ‘opdat u niet van haar plagen zult ontvangen’ serieus of maken we ons als gelovigen daar niet druk om? In het boek worden vanuit het Woord de verbanden gelegd tussen Jezus’ rede op de Olijfberg en de oordelen die zullen komen over het geestelijke Babylon.”

Eenheid
Verwoerd schrijft in zijn boek ook over eenheid binnen de kerk. Daarover zegt hij: “Een verdeelde kerk is geen krachtige kerk en ook geen wakende kerk. Elke kerk, groep of denominatie heeft zo zijn eigen visie op de tijd waarin we leven. Jezus roept ons op, met het oog op de tijd waarin wij nu leven, om vooral te waken en te bidden zodat we wat er komen gaat zullen kunnen ontvluchten en voor de Zoon des mensen mogen staan (Lukas 21:36). Wanneer we samen gaan luisteren naar de alarmboodschap en ons gezamenlijk bewust worden van het gevaar waarin we verkeren, zullen we weer één kunnen worden.”

Hij wijst op de hoop, die iedere gelovige zou moeten bezitten: de hoop dat het Koninkrijk van God komt. “In mijn boek leg ik uit dat D-day (beslissingsdag) al plaatsgevonden heeft, maar dat Victory-Day (de dag en tijd van overwinning) nog plaats moet vinden. Omdat we alles zo vergeestelijkt hebben, is ook het Koninkrijk van God voor de meeste gelovigen geen werkelijkheid meer waar men naar uitkijkt. Het belangrijkst in die hoop is de komst van Jezus Christus. Hij regeert straks te midden van Israël en Hem zullen alle (overgebleven) volken gaan eren. Deze hoop gaat gepaard met een heilige reine levenswandel en het dagelijkse gebed: ‘Kom haastig Heere’.”

(Bron: www.cip.nl)