Is het onderwerp Israël voorbehouden aan hobbyisten onder de christenen? Zo wordt het vaak wel gezien; ‘O ja, jij hebt wat met Israël’ of ‘Jij bent voor Israël, hè?’. Maar beseffen we als gemeente of kerk wel waar we vandaan komen? Wim Verwoerd legt in deze korte video uit dat een kerk zonder Israël niet kan! Volgende week deel 2. Dit weekend mocht hij dit ook al delen tijdens Opwekking op een seminar van Groot Nieuws Radio (samen met Christian Verwoerd).

Gelovigen met inzicht in Gods plan met Israël’ en met ‘liefde voor Israël’ worden vaak in een vakje gestopt. Alsof je in de gemeente nu eenmaal verschillende ‘smaken’ hebt, de één is met de ondergrondse kerk bezig, de ander houdt zich bezig met milieu en zo heeft ieder zijn ding. De gemeente is nu eenmaal geen Israël en Israël is geen gemeente, toch?

Wim: “Ik geloof dat we op grond van de Bijbel fundamenteel anders moeten gaan denken. Ik heb verschillende keren een Joodse vrouw ontmoet, Rebecca de Graaf-van Gelder. Zij vertelde eens: “Toen ik als Jodin tot geloof in Jezus kwam, en me bij een gemeente voegde, zei een lieve zuster: O Rebecca, ik ben zo blij dat je als Jodin bij ons gekomen bent.” Waarop Rebecca gevat antwoordde: Pardon, jullie zijn bij ons gekomen!’…