Een kerk zonder Israël, dat kan niet! Wim Verwoerd eindigde deel 1 van ‘Geen kerk zonder Israël’ met te zeggen dat we nog een oude ereschuld hebben in te lossen naar het Joodse volk. Daar komt hij in dit tweede deel op terug.

Inhaalslag

Aan het eind noemt hij vier punten om een ‘inhaalslag te maken’. We hebben een ereschuld naar het Joodse volk, maar ook naar onze God en Heer, de God van Israël. We moeten, nu het nog kan, een inhaalslag doen:

  1. Alles opruimen wat in de gemeente van God binnen is gekomen wat niet oorspronkelijk Bijbels is.
  2. Alles binnen halen wat we eruit gewerkt hebben, omdat ons dat teveel aan de Joden en hun verwachting herinnerde.
  3. We moeten de omgekeerde beweging maken van Rome naar Jeruzalem terug.
  4. We beginnen vanaf vandaag Joden jaloers te maken en ontferming aan hen te bewijzen.