Vorige week is de eerste druk van de Duitse vertaling van het boek Weg uit Babylon uitgekomen. We hebben gekozen voor de titel ‘Verlass Babylon’, omdat dat het beste weergeeft dat er sprake is van een geestelijk en lichamelijk uitgaan uit Babylon. De vertaling van het boek is op een bijzondere manier tot stand gekomen. Het verhaal erachter willen we u niet onthouden.

Een toegewijde vertaler

Twee jaar geleden meldde zich een man van middelbare leeftijd zo uit het niets bij ons aan. Hij stond opeens letterlijk bij ons op de stoep. Al liftend en de weg vragend was hij bij ons aangekomen. Christian Schumacher, een zachtmoedige Duitse man, die al enige tijd in Nederland bivakkeerde, had het boek Weg uit Babylon gelezen en bood aan het boek in het Duits te vertalen. Hij vertelde ons zijn levensverhaal in het kort; het was een verhaal van zakelijke tegenslagen en geestelijke strijd. Dat was ook de reden dat hij in Nederland woonde. Vanwege zijn gezondheidstoestand, die het niet toeliet lang achtereen te werken, stelde hij voor: “Ik wil elke dag een bladzijde vertalen”. We namen zijn aanbod aan in vertrouwen dat dit van God was. Inderdaad heeft deze man met veel toewijding meer dan anderhalf jaar aan de vertaling gewerkt. Verschillende keren kwam hij op bezoek en bespraken we verschillende ‘vertaalproblemen’ en vragen die hij had over de inhoud. Nadat hij de hele vertaling voltooid had, is het door twee proeflezers, een vrouw uit Zwitserland en een Duitse lerares, helemaal nagekeken op grammatica, woordkeus en stijl.

Verdrietig en dankbaar

Toen we 22 december vorig jaar de vertaler per mail lieten weten dat de proeflezing voltooid was en we over wilden gaan tot het drukken van het boek, werd er niet gereageerd. Ook de telefoontjes in januari en begin februari werden niet beantwoord. De laatste keer dat we belden was 12 februari. We dachten dat Christian wellicht naar Duitsland was teruggekeerd. Op de avond van 12 februari werd ons bekendgemaakt, dat onze broeder al vanaf 15 december niet meer in leven was. Op 20 december was hij dood op bed gevonden, met zijn kleren nog aan. Overleden aan zijn zwakke gezondheid. Omdat maar een enkeling wist dat Christian met de vertaling van het boek bezig was, is er niet aan gedacht ons ook in te lichten omtrent zijn overlijden. Uiteindelijk was er één persoon die zich afvroeg of wij het wel zouden weten. Het was ondertussen al bijna twee maanden later. We hadden hem zo graag het resultaat van zijn werk willen aanbieden. Dat dit niet meer kan, doet ons verdriet. Maar we zijn heel dankbaar dat het werk afgekomen is en we het boek nu op ‘de markt’ kunnen brengen. En ook mogen we geloven dat Christian Schumacher in het Koninkrijk de beloning zal ontvangen voor zijn trouwe arbeid. Ons gebed is dat zijn werk veel vrucht mag dragen. Bid u mee?

verlass babylon frontMocht u Duitssprekende kennissen of contacten hebben, denk er eens over om een boek aan te bieden. Het boek is te bestellen op onze website (vanuit Nederland en België) en op https://verlassbabylon.de/ (voor bestellingen vanuit Duitsland en Duitssprekende landen). Mag de Heer een rijke vrucht geven. Tenslotte is het de Herder Zelf Die naar Zijn schapen vraagt en hen voorbereid op Zijn komst in heerlijkheid.