Miljoenen gelovigen verdwijnen van het éne op het andere moment van deze wereldbol, zonder enige waarschuwing vooraf. Auto’s rijden zonder bestuurder door, crashen en veroorzaken afschuwelijke ongelukken met duizenden doden. Onbemande vliegtuigen storten neer op woonwijken. Op het kerkhof zijn opeens vele grote gaten, graven zijn leeg. Heel het maatschappelijk leven is ontwricht, de apocalyps is ingeluid. Grote paniek, chaos, rellen, plunderingen en noem maar op, zal het gevolg zijn. Oorzaak; de geheime opname van miljoenen gelovigen, heeft plaatsgevonden; levenden verdwijnen ‘in een oogwenk’ en ook gestorvenen, die zo tussen de doden uit worden opgewekt, gaan samen met hen de lucht in. De rest van de mensheid en Israël blijft ontredderd achter…

Dit is wat geloofd wordt door miljoenen christenen over heel de wereld, en niet alleen in Amerika. Boeken en films zijn er over gemaakt.

In deze film gaat Wim Verwoerd in op deze ‘opname van de gemeente’. Wat zegt de Bijbel over de opstanding uit de doden en wanneer vindt deze plaats? Wat staat er nu eigenlijk in de twee Bijbelgedeelten in 1 Thessalonicenzen en 1 Korinthe die deze ‘opname’ moeten onderbouwen.

Lees meer: ‘Opname van de gemeente – het ontstaan van deze visie’:

Opname van de gemeente – het ontstaan van deze visie

Boekje ‘Wat als de opname niet komt’:

Wat als de opname niet komt?