Een wijdverbreide eindtijdvisie is dat er een tijd van zeven jaren van ellende zal zijn aan het einde van de tijd. Weinigen kennen de oorsprong van deze theorie en de Grote Verdrukking (zoals het wordt genoemd), wordt algemeen aanvaard als een vaststaand feit. Maar alleen het hebben van een uitleg over enkele ingewikkelde Bijbelverzen, wil niet zeggen dat deze uitleg waar is. Weinigen vragen zich af hoe deze uitleg ontstaan is, maar een ding is duidelijk, het heeft een zeer twijfelachtig begin. Hier komt het verhaal:

Vanaf de eerste kerkvaders tot de Reformatie, was de algemeen aanvaarde gedachte over Bijbelse profetie lineair historisch. Openbaringen zou tot vervulling komen door het hele Christelijke tijdperk heen. Maar in de 16e eeuw werd een nieuwe visie over Bijbelse profetie gegeven door een Jezuïetische priester met als doel de Reformatoren te stoppen, omdat zij leerden dat de Katholieke kerk waarschijnlijk “de hoer van Babylon” uit Openbaringen 17:3-6 was.

In het jaar 1591 vond de Jezuïet Ribera een “toekomstvisie” uit. Hij stelde vast dat het boek Openbaringen pas vervuld zou worden aan het einde van het Christelijke tijdperk.
Ribera leerde een herbouwd Babylon, een herbouwde Tempel in Jeruzalem, een antichrist in de eindtijd, etc. etc. Klinkt dit u bekend in de oren? Waarschijnlijk wel! Ribera is de vader van de visie op profetie die nu in vele grote denominaties wordt geleerd.

Maar Ribera is maar een deel van het verhaal. In 1731 was er een Spaanse familie in Chili, genaamd De Lacunza, die een zoontje hadden met de naam Manuel. Na vijftien jaar besloot de jonge Manuel een katholieke priester te worden en vertrok per boot naar Spanje. 36 jaar later (toen de Jezuïeten uit Spanje werden gegooid vanwege hun brute methodes) moest de nu vader Manuel de Lacunza Y Diaz naar Imola in Italie vertrekken, waar hij de rest van zijn leven woonde. In Imola vertelde De Lacunza dat hij een bekeerde Jood was met de naam Rabbi Juan Jushafat Ben-Ezra. Onder die valse naam schreef hij een 900 pagina´s tellend boek, getiteld “De komst van de Messias in glorie en majesteit”. In dit boek droeg hij de theorie aan, dat de Gemeente ongeveer 45 dagen voordat Jezus terug zou komen op aarde, bij de Heere zou worden opgenomen. Gedurende die 45 dagen (de Gemeente zou dan in de hemel zijn) zou God zijn wraak uitstorten over de slechten die op aarde waren achter gebleven (1). Geloof het of niet, een Jezuïet uit Chili, die zich voordeed als een Joodse rabbijn, zette als eerste de mini-verdrukking of voor-verdrukking-opname visie op papier (2).

De Lacunza stierf in Imola in 1801 en dat zou het eind van alles betekend hebben. Maar na zijn dood, werden Lacunza’s gedachtespinsels geleerd in Spanje. In 1812 werd zijn boek zelfs gepubliceerd in het Spaans. Veertien jaar later, werd het vertaald in het Engels door een fanatieke volgeling genaamd Edward Irving. Lacunza’s ideeën zouden ook hier aan hun eind gekomen kunnen zijn, want de meeste Engelsen zagen hem als een ketter.

Maar nu wordt het nog erger. Ongeveer in diezelfde tijd, ontmoette een evangelist uit de gelederen van Irving genaamd Robert Norton, een meisje uit Schotland genaamd Margaret Macdonald, die een visioen zou hebben gehad dat de Gemeente in het geheim zou worden opgenomen. Norton was zo gecharmeerd van het idee, dat hij haar “visioen” door heel Engeland tijdens zijn preken doorgaf.

John Darby, de stichter van de Plymouth Broeders, werd ook geïnteresseerd in deze nieuwe leer en woonde enkele bijeenkomsten bij van Irving. In zijn brieven beweerde Darby, dat hij het met deze “nieuwe waarheid” eens was geworden en maakte er geen geheim van dat hij beïnvloed was door de geschriften van De Lacunza uit Italië.

Darby, echter, was niet tevreden met het nogal eenvoudige idee van een 45- dagen durende verdrukking van Lacunza en Irving, dus ontwikkelde hij een complexere theorie.

Darby dacht dat de laatste week van Daniël zijn 70-weken profetie (Dan.9:24-27) nog niet was vervuld, en ontwikkelde een theorie, dat deze 70e week misschien wel een toekomstige Zeven -jaren durende verdrukking kon zijn aan het einde der tijden. Om dit idee met de wereldgeschiedenis overeen te laten komen, vond hij een gat van 2000 jaar uit tussen de 69e en 70e week van Daniël zijn “70-weken” profetie.

Het was allemaal gissen , maar nu weet je de werkelijke oorsprong van de “Zeven-jaar-verdrukking” en de ‘opnametheorie’ die voor de grote verdrukking plaats zou moeten vinden.
Op deze twijfelachtige basis voegden Darby en zijn vrienden enkele gedachten spinsels van de Jezuïet Ribera:
1. Er zou een joodse tempel worden herbouwd en de dierenoffers weer ingevoerd.
2. De antichrist zou verschijnen en de wereld 7 jaar regeren
3. Dat na 3,5 jaar goede regering, deze veronderstelde antichrist zich zou keren tegen de Joden, de dierenoffers zou stoppen en de slag van Armageddon zou beginnen.

Zo ging dit verder en verder, gebaseerd op duizelingwekkende, nergens op gebaseerde gissingen, afkomstig van Darby’s gat van 2000 jaar in de geschiedenis en de “Zeven- jaren verdrukking” theorie die tevoorschijn werd getoverd uit de 70ste week van Daniël’s “70 weken” profetie.

De Grote VerdrukkingAls Darby de Verenigde Staten niet had bezocht, zou zijn Zeven7-jaar idee waarschijnlijk gelijk verdwenen zijn. Er waren immers niet veel volgelingen van hem. Maar in de Verenigde Staten ontmoette Darby, C.I. Scofield. Deze was zo aangeraakt door de Ribera-Lacuna-Macdonald-Darby ideeën, dat hij besloot dit op te nemen in de kanttekeningen van zijn Bijbel die hij aan het schrijven was. Bekende Bijbelgeleerden uit die tijd, zoals A.J. Gordon, Charles R. Erdman en W.G. Moorhead probeerden hem hier van af te krijgen. Drie leden van Scofields correctiecommissie traden zelfs af vanwege zijn vastberaden toewijding aan deze visie, maar hun stemmen werden niet gehoord.
De “Zeven jaren- verdrukking” theorie bleef….
En zo is het gedachtespinsel van een Jezuïet, dat groeide als een giftige paddestoel, binnengeslopen in de nu beroemde kanttekeningen van de Scofield Referentie Bijbel (3)
Omdat de Protestantse Kerk de Jezuïeten en volgelingen van Irving als ketters beschouwden, probeerden alle betrokkenen de oorsprong van de opnameleer te verhullen en, ongelooflijk teleurstellend, claimden ze zelfs uitvinders van deze leer te zijn. Ze waren over het algemeen succesvol, want de meeste voorgangers en theologen geloven dat John Darby en C.I. Scofield de vaders waren van wat vandaag bekend staat als “Dispensational Eschatology” (“Onderbrekingsleer van de laatste tijden”) (4)

In de jaren die volgden werd de Scofield Bijbel de meest gelezen Engelse Bijbel, die met zijn kanttekeningen er voor zorgde, dat deze “Zeven- jaar verdrukking” theorie verspreid werd in de Amerikaanse kerken. (5)

Dr. Ironside van het Moody Bijbel instituut ondersteunde de Darby-Scofield theorie, maar gaf in een later stadium van zijn leven toe dat het vol met “gaten” zat. Het Dallas theologisch Seminarium, de Biola universiteit en andere centra van “de onderbrekingsleer” ondersteunen ook Darby’s zienswijze. Er zijn hele horden conservatieve theologen geweest, die ertegen waren, maar slechts weinigen hebben de moeite genomen om deze Ribera-Lacunza-Mcdonald-Darby-Scofield theorie te weerleggen in een taal die elke gelovige kan begrijpen.

Het is bijna niet te geloven, dat zulke belangrijke eindtijd-principes van de Protestantse kerk begonnen zijn met een gedachtespinsel van Jezuïetenpriesters, waarvan er een was die onder een valse naam optrad…en wat nog ongelooflijker is, dat deze gedachten werden versterkt door een visioen van een 15-jarig meisje, dat pas een jaar tot geloof was gekomen en onder invloed stond van occultisme en levitatie (6).

Maar de historisch gedocumenteerde oorzaken over het ontstaan van de “onderbrekingsleer en de laatste tijden” valt niet te ontkennen. (7)

Vele theologiestudenten hebben geprobeerd te achterhalen waar de Bijbelse grond voor de “onderbrekingsleer” vandaan komt, maar zonder succes.

Uiteindelijk accepteerden nieuwe voorgangers gewoonweg Ribera-Lacunza-Macdonald-Darby-Scofield en hebben blijmoedig de mensen deze valse leer onderwezen.
Zelden vragen ze zich af wat de onvaste fundering is waarop ze bouwen, namelijk: de twijfelachtige meningen van de Jezuïeten die dit alles in gang hebben gezet.(8)

Vele evangelische kerken hebben de Zeven- jaren visie hoog in hun vaandel staan, maar het is zo in tegenspraak met de eenvoudige stellingen uit de Bijbel zelf – in het bijzonder over de laatste bazuin – zodat je je afvraagt hoe het mogelijk is dat zo velen deze leer aanhangen…

In 2 Tim. 4: 3-4 staat: “Want er zal en tijd zijn, wanneer ze de gezonde leer niet zullen verdragen, maar daar zij kittelachtig zijn van gehoor, zullen zij zichzelf leraars vergaderen, naar hun eigen begeerten en zullen hun gehoor van de waarheid afwenden en zullen zich keren tot fabels.”

We zijn vlakbij het einde van alle dingen. De Joden zijn nu thuis in Israël, zoals de Heere voorspeld heeft, zoals in talloze teksten staat. Vanwege de vele profetieën die zijn vervuld gedurende de laatste 60 jaar, kunnen we nu beweren dat alle Schriftplaatsen die gebruikt zijn voor de “Zeven- jaar verdrukking” theorie, inclusief Daniel’s 70ste week, al vervuld zijn. Het Ribera-Lacunza-Irving-Macdonald-Darby-Scofield eindtijd scenario is gewoon niet waar. En omdat het niet waar is kunnen we opnieuw naar Daniël’s profetieën kijken om te zien waar ze nu echt over gaan.(9)

God is waarheid, dus hoe goed een persoon de Heere dient, is niet gebaseerd op hoe goed hij is in het verdedigen van zijn eigen visie, maar op hoe gewillig hij is de waarheid te zoeken en te volgen.

Lees meer over de opname in het boekje ‘Wat als de opname niet komt’

Zie ook het nieuwe boek “Het bloed schreeuwt uit de aarde” van Wim Verwoerd over de hartverscheurende geschiedenis van eeuwenlange Jodenvervolging in christelijk Europa


 

VOETNOTEN

(1) De Lacunza leidde zijn visie af uit een voorbarige interpretatie van de 1290 en 1335 dagen uit Dan. 12: 11-12 . Nu weten we dat zijn visie verkeerd was, omdat we nu pas de juiste vervulling van deze profetieën in de nieuwe natie Israël hebben en we kunnen met zekerheid bewijzen wat deze “dagen” echt betekenen. U kunt de details lezen in Skolfield’s boek The False Prophet.

(2) Hoewel niet zo bekend, zou de 18e eeuwse Amerikaanse pastor, Morgan Edwards iets eerder dan de Lacunza een publicatie uit hebben gegeven over de voor-verdrukking opname. Maar wanneer je kijkt naar het enorme effect dat de Scofield Bible teweeg bracht in de westerse kerk, blijkt het dat Ribera-Lacunza-Macdonald-Darby-Scofield de weg is waardoor deze visie een brede acceptatie heeft gekregen. Een kopie van het werk van Irving’s vertaling van Lacunza’s werk is opgeslagen in de bibliotheek van de Oxford universiteit, in Engeland. (John Brey, The origin of the pre-tribulation rapture teaching, pp1-12)

(3) Albertus Pieters schreef, “Vanaf het begin tot het eind is het (de Scofield Bijbel) een partijdig boek, zeker weten, zowel openlijk als tussen de regels door is het een middel van propaganda, ten gunste van een bijzonder twijfelachtige leer over de laatste tijden… Als Darby en zijn school gelijk hebben, is de volledige christelijke kerk, voor tenminste 1800 jaren, fout geweest op dit gebied van het christelijke geloof.” Onderzoek van de Scofield bijbel, Albertus Pieters, (Union City, PA, Bible Truth Depot, 1932) pp25, 27.

(4) “Onderbrekingsleer en de laatste tijden” is een leer die ervan uitgaat dat Gods heilplan met Israel is stopgezet en dat de christelijke gemeente ervoor in de plaats is gekomen. Aan het eind van de tijd gaat God ook weer verder met Israël.

(5) Dr. T. T. Shields zei humoristisch: „Om vanaf een positie van volledige onwetendheid over de Schrift te komen naar een positie van luiduitroepende Godsdienstige zekerheid– Speciaal in eindtijd kwesties – hebben mensen met een Scofield Bijbel maar 3 tot 6 maanden nodig.
(6) Levitatie is de mogelijkheid om door middel van meditatie het fysieke lichaam op te heffen door het los te maken van de zwaartekracht en het te laten zweven. Dit wordt door de meeste kerken beschouwd als demonie.
(7) De Gemeente heeft dit aan Dave MacPherson te danken, die na 23 jaar onderzoek van de oorspronkelijke documenten, de ware oorsprong van de “onderbrekingsleer en de laatste tijden” aan het licht heeft gebracht. The Rapture Plot, (Simpsonville, SC, Millennium ΙΙΙ Publishers)

(8) Dr. Harry Ironside van het MBI (Moody Bible Institute), zelf een vurige aanhanger van de Ribera-Lacunza-Macdonald-Darby-Scofield eindtijdvisie, heeft toegegeven in zijn Mysteries of God, p.50: “… pas aan het licht gekomen door de geschriften van … Mr. J. N. Darby, de leer geleerd door Dr. Scofield [i.e., the seven-Year Trubilation theory] is nauwelijks gevonden in één enkel boek over een periode van 1600 jaar . Als iemand twijfelt aan deze verklaring, laat die ernaar zoeken, zoals de schrijver dit grondig heeft gedaan, de opmerkingen van de zogenaamde Vaders, beide voor en na het Concilie van Nicene , de theologische verhandelingen van de vrome geleerden … de literatuur van de Reformatie… de Puriteinen. Hij zal het “geheim” verdacht vinden door haar afwezigheid”. Ja inderdaad, het zogenaamde “geheim is afwezig”, omdat de Bijbel het niet leert.

(9) De toekomstvisie, bedrieglijk ingevoerd door de Jezuïtische priester Ribera in 1591AD, was de basis voor Lacunza’s “verdrukkings” gedachte. Ribera theoretiseerde een toekomstige antichrist, een nieuw opgebouwd Babylon en een joodse tempel in Jeruzalem aan het eind van deze tijd. De visie van “de Vaders”, opgevat door de Jezuïtische priester Alcaqzar in 1614AZ, eiste enkel het tegenovergestelde – dat het boek Openbaringen vervuld was bij de val van Jeruzalem in 70AD. Beide visies waren in tegenstelling tot de lineair – historische visie die tot toen de algemeen aanvaarde positie van de Ware Kerk was. Deze twee nieuwe Jezuïtische posities slaagden erin om de Roomse kerk, gedurende vijftien eeuwen van smakeloze Roomse kerkgeschiedenis, uit te sluiten van onderzoek naar bijbelse profetieën of de Roomse Kerk niet minstens één gezicht zou zijn van de “hoer van Babylon” uit Openbaringen 17.
Voor documentatie, lees Michael de Semlyen, All Roads Lead To Rome? (Gerrards Cross, Bucks, UK, Dorchester House Publications, 1991) p. 202


(met toestemming van Fish House Ministeries vertaald uit het Engels en opgenomen in het boek ‘Weg uit Babylon’ van Wim Verwoerd, uitgave april 2012)