De Grote Verdrukking

Miljoenen christenen geloven dat Israël nog een keer door, wat zij noemen, ‘de Grote Verdrukking’, gaat. Maar is dit echt zo? Wie van u heeft zich niet afgevraagd of er eigenlijk wel iets ergers mogelijk is dan de Holocaust?

Op een site van een willekeurige gemeente in Nederland valt te lezen: “Aan de komst van het Koninkrijk van Christus zullen voor Israël zeer zware tijden voorafgaan. Jezus voorzegt “een grote verdrukking, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal” Deze vreselijke tijd wordt door Ezechiël in hdst 22 vergeleken met een vurige oven, waarin Israël gesmolten wordt vanwege zijn zonden … Die dag wordt genoemd “de dag der bezoeking”. Het zal zijn “de tijd der benauwdheid voor Jakob.” Speciaal Jeruzalem zal het dan zwaar te verduren krijgen. In allerlei toonaarden en variaties kom je deze leer tegen in eindtijdvisies, vertolkt door voorgangers, gepresenteerd in boeken en tijdschriften, vroeger en nu.

Maar wat zegt de Bijbel nu echt over de Grote Verdrukking? Wim Verwoerd geeft in deze korte video een duidelijk antwoord…