Hartelijk welkom bij onze tweede videoboodschap. In deze tijd van herdenken bezinnen we ons op het onderwerp “Antisemitisme in een nieuw jasje”. Door alle eeuwen heen hebben we te maken gehad met antisemitisme. Ook onze tijd kent zijn antisemitisme, het is alleen verpakt in een ander gewaad.

Jodenhaat heeft oude papieren. Al komt de term antisemitisme pas voor in de 19e eeuw, het verschijnsel is al veel ouder. We kennen het al vanuit het Bijbelboek Esther in de figuur van Haman. Sindsdien is het antisemitisme nooit weggeweest.

En wij dan in onze tijd? Zijn we dan nu van het antisemitisme verlost? We weten wel beter. Het antisemitisme is al jaren weer in opkomst is en neemt schrikbarend toe…