“Het is belangrijk om waakzaam te zijn, om zo op je hoede te zijn voor het naderende gevaar, met de oordelen die daarbij horen. God zal binnenkort afrekenen met het huidige wereldsysteem,” zegt Wim Verwoerd, spreker bij stichting ‘Weg uit Babylon’.

Want volgens Wim is het belangrijk dat we waakzaam zijn, om de eindstreep te behalen, zoals hij het zelf zegt. “Waakzaamheid leidt tot actie, om zo aan het gevaar te ontkomen! Denk maar aan de gelovigen in de tijd van Noach. Denk ook aan de vrouw van Lot. Het is vooral ook uit liefde voor Jezus dat we waakzaam willen zijn. Jezus vertelt in de gelijkenis van de wijze en dwaze meisjes dat er een scheiding gaat lopen tussen de kinderen van het Koninkrijk; tussen hen die reserveolie hebben en hen, die zonder op de regels van de ceremoniemeester te letten, de Bruiloft tegemoet gaan. Let op de afloop. De niet wakkere gelovigen gaan de bruiloftszaal niet binnen. Direct daarna zegt Jezus: ‘Wees dan waakzaam.'”

“Als de plagen in Openbaring worden uitgegoten is het te laat om nog wakker te worden. Ik zeg het de Joodse schrijver Abel Herzberg na, die al voor 1933 op een Joods jeugdfeest waarop gedanst werd, zei: ‘Jullie dansen op een vulkaan.’ Wij leven als christenen en Joden hier in Europa als in de jaren dertig: op een vulkaan.”

Wat zijn voor u de belangrijkste redenen dat het einde dichtbij is, zoals u gelooft?

“Het einde, in de zin dat er een einde komt aan dit wereldsysteem, dat is niet ver meer. Het woord dat vaak met ‘einde’ vertaald wordt, betekent echter ‘doeleinde’ of ‘voltooiing’. Direct op dit oordeel over Babylon, zoals Openbaring het noemt, volgt het nieuwe begin, het herstel van alles. Dan komt de voltooiing, het Koninkrijk van God, waarin alles ‘recht gezet’ gaat worden. Het belangrijkste teken dat we daar dicht bij zijn is, de terugkeer van het Joodse volk naar het door God beloofde land. De viering van het zeventigjarig bestaan hiervan hebben we net achter de rug.”

“Ook de grote afval, het steeds meer en openlijker verachten en vertrappen van alles wat God heilig genoemd heeft, is een teken dat God binnenkort gaat afrekenen met ‘deze wereld’. Zoals in psalm 2 beschreven is: ‘De volken bedenken wat zonder inhoud is…ze spannen samen tegen de HEERE en Zijn gezalfde.’ De wereld raakt steeds meer van God los, van de Messias los en van Zijn volk. Verder in die psalm kun je lezen hoe het met hen zal aflopen.”

Moet er niet eerst nog een grote verdrukking komen, met veel ellende die daarbij gaat horen? En is dat niet al een ‘wake-up-call’ op zich?

“Mattheus 24:15 en 21 zegt dat de verwoesting van Jeruzalem de grote verdrukking inluidt en dat die duurt tot vlak voor de komst van de Zoon des mensen (zie vers 26). Lukas 21 legt het nog specifieker uit; in vers 22-24: “Want dit zijn dagen van wraak, …Maar wee de zwangeren en de zogenden in die dagen, want er zal grote nood zijn in het land en toorn over dit volk. En zij zullen vallen door de scherpte van het zwaard en in gevangenschap weggevoerd worden onder alle heidenen. En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn.”

“De grote verdrukking begon in het jaar 70 met de gruwelijke verwoesting van Jeruzalem en duurde tot 1967 na de zesdaagse oorlog, toen ‘de heidenen’ geen zeggenschap meer over Jeruzalem hadden. De Here Jezus zei, dat de grote verdrukking specifiek zou komen over ‘dit volk’, dat is het Joodse volk, en die verdrukking betekende de dood of ballingschap. In plaats van ‘eerst nog een grote verdrukking’, mogen we zeggen op grond van deze teksten; ‘de verdrukking nadert zijn eind.’

Er zijn ook christenen die zich bewust niet op de eindtijd richten, omdat het gevaar bestaat dat je je laat leiden door angst, hoe kijkt u daar naar?

“Het bevrijdt juist van angst als je de Heere Jezus volgt, ook in wat Hij zegt over Zijn terugkomst en de oordelen die eerst over de aarde zullen komen. Hij biedt juist een uitweg uit deze oordelen, bijvoorbeeld in de oproep vanuit Openbaring 18:4: ‘Ga uit van haar Mijn volk, …opdat u niet van haar plagen zult ontvangen.’ Wat je wel moet doen is, actie ondernemen op de woorden van de Heere Jezus. Dan zul je juist niet omkomen in die plagen, die natuurlijk niet voor de gelovigen bedoeld zijn. Alleen als je er niets mee doet, zal dat juist wel het geval zijn, dan overvalt het je, zoals een dief in de nacht.”

Wat is de beste voorbereiding op de komst van Jezus?

“Zoals al gezegd: actief waakzaam zijn en vurig verlangen. Daar worden we door de Heere Jezus toe opgeroepen: ‘Lees ook het Profetisch Woord.’ Er staat ook veel moois te wachten: de tijden van verkwikking komen eraan en Jezus belooft dat we voor Hem mogen staan, als we waakzaam zijn.”

Er zijn veel theorieën onder Amerikaanse christenen dat de opvolger van Trump de antichrist gaat zijn, wat denkt u daarvan?

“In Daniel 7 lezen we dat de antichrist als ‘de kleine hoorn’ opkomt uit het vierde dier, het Romeinse keizerrijk. En Paulus schrijft in de brief aan de Thessalonicenzen dat de antichrist al in het geheim aanwezig is. Hiermee kan dus niet de opvolger van Trump bedoeld zijn. Over Obama werd ook al ‘geprofeteerd’, dat hij de antichrist was. Dit bleek ook een valse profetie. Over wie de antichrist dan wel is, geeft de Bijbel heel duidelijk uitleg. Hiervoor verwijs ik naar onze brochure ‘De antichrist ontmaskerd’, de Bijbelse kenmerken op een rij. Daar staan 23 kenmerken van de antichrist die we in de Bijbel tegen komen met daarbij de vervulling. Wat blijkt? Je kunt de geschiedenis zo naast deze 23 Bijbelplaatsen leggen.”

Bron: CIP.nl

Zie ook het nieuwe boek “Het bloed schreeuwt uit de aarde” van Wim Verwoerd over de hartverscheurende geschiedenis van eeuwenlange Jodenvervolging in christelijk Europa