E-book Vekk fra Babylon

0,00

Denne boken er skrevet av ønsket om å forberede menigheten til Herren Jesus for hans retur. Guds rike kommer, men ikke før Babylon har falt. Bestill her eBok fra Weg uit Babylon for å lese på en E-leser. Du kan gi et frivillig bidrag hvis du vil. Du vil umiddelbart motta en nedlastingskobling i din e-post etter bestilling.

Categorie:

Beschrijving

Innledning av forfatteren

Er det håp om en fornyelse av menighetene før Herren Jesus kommer tilbake? Jesu menighet er splittet helt igjennom, men hvem gjør noe med dette? Er vi tilfredse med denne situasjonen? Hvem tror på en gjennomgripende forandring som kan bringe enhet? Alle forsøk på dette i Nederland, Vest-Europa og i Amerika har mislykkes. Enhet kommer aldri ved økumeniske anstrengelser der sannheten ikke lenger gjelder. Enhet vokser heller ikke fram ved at du fortsatt blir der du er og bare håper at til slutt vil du og menigheten bli enige.                                                                                                                              Jeg er overbevist om at det er bare to veier til enhet. Jesus ga oss disse to mulighetene.  Den første er at Herren Jesus vil forene sin menighet ved et kampsignal fra sin sjofar: «Våkn opp! Dere er i stor fare!» På denne måten henvender Jesus seg til alle uansett hvilke kirkesamfunn de tilhører. Denne advarselen fra menighetens herre og hode er gjengitt og forklart i denne boken.  Denne faresituasjonen vi alle er i, vil forene oss. Slik skjer det i Nederland under høyvann og når storm varsles; «Dikene brister! Kom for å forsterke dem!» Alle som bor under havnivået vil adlyde dette. Denne felles fare får folk til å glemme alle uoverenstemmelser og forskjeller. Det å stå vakt sammen, forener oss. På samme måte må vi adlyde Jesu ord fra Oljeberget når han snakker om vår tid.

Den andre måten å overvinne splittelsen på, er å holde fast på det håpet vi har felles. Håpet bringer ikke bare liv, det får oss også til å samarbeide. Som det er forutsagt profetisk, vil utvilsomt en dom komme som ild over hele jorden før Guds rike bryter fram. Bare en sterk forventing til kongen og hans rike som skal komme, gir grunnlag om et fast håp for fremtiden. Håpet får oss til å strebe etter å være rede når kongen kommer. Hvem kan da være opptatt av sin egen lære og synspunkter? Bare Guds vilje og hans sannhet skal bli stående. Alle menneskelige kjepphester, ordkløveri, meninger og tradisjoner som har festet seg, vil forsvinne som dugg for solen når vi fokuserer på fremtiden slik den blir beskrevet i Guds Ord. Håpet er derfor det andre som kan gjenopprette enheten i menigheten. Denne boken formidler det håpet som kan forene oss. Johannes sier: «Enhver som har dette håpet til ham, renser seg, slik som Kristus er ren.» (1 Joh 3;3)

Denne boken som du nå har i hånden, vil forberede deg på det som kommer. Gud er den som åpenbarer hva menigheten trenger. Din og min oppgave er å ta åpenbaringen i Ordet på fullt alvor. Guds ord er sannheten. Jeg har forsøkt å skrive denne boken med den innsikt Gud ga meg ved Jesu direkte budskap om hans gjenkomst og kongedømme. Les denne boken med et åpent hjerte! Det er mitt ønske at du vil prøve innholdet på Guds Ord, og at du tar imot den i samme ånd som menigheten i Berøa mottok det Paulus forkynte. Etter at de hadde hørt Paulus tale, sies det om dem: «… de tok imot ordet med all velvilje og gransket skriftene daglig for å se om det stemte».  (Ap 17:11b)

Gjør som jødene i Berøa; gransk skriftene daglig og vær rede til å forandre tankene dine om det er nødvendig. Samtidig er det også godt å kjenne historien. Hvordan kan vi ellers vite hvilke profetier som er oppfylte eller ikke? Gransk nøye både Skriften og historien! Min bønn er at denne boken vil gjøre slutt på all forvirring med så mange ulike visjoner om endetiden.

Jeg har med stor takk brukt andres kunnskap, fremfor alt den innsikten de troende hadde i tidligere tider. Våre trosfylte forfedre hadde for eksempel god innsikt i hvem ‘antikrist’ er.  Selv om noen oversettere av Skriftene hadde nærmere tilkytning til originaltekseten, er språket noen ganger heller gammeldags. Jeg er glad for den reviderte bibeloversettelsen. Særlig for unge mennesker er det nå blitt lettere å forstå bibelen. Mitt ønske og min bønn er at boken skal gi større innsikt angående Guds altomfattende frelsesplan… Må du også se sammenhengen mellom Jesu advarende ord i Bergprekenen og gjennopprettelsen av Israel i henhold til profetene og det som er skrevet i åpenbaringsboken! Må vår himmelske Far gi deg nåde til å bli ledet av den hellige Ånd når du leser, grunner på og arbeider med innholdet i denne boken, i vår Herre Jesu navn.

Nieuw-Lekkerland, februar 2012

Wim Verwoerd