En zo zal heel Israël zalig worden

3,00

Wist u dat het Joodse volk slechts een klein gedeelte van Israël is? Het betreft slechts 2 van de 12 stammen van Israël, namelijk Juda (waar het woord ‘Jood’ van afgeleid is) en Benjamin.

> 3 st: € 2,50/stuk
> 10st: € 2,-/stuk

Categorie:

Beschrijving

Wist u dat het Joodse volk slechts een klein gedeelte van Israël is? Het betreft slechts 2 van de 12 stammen van Israël, namelijk Juda (waar het woord ‘Jood’ van afgeleid is) en Benjamin. De overige 10 stammen zijn helemaal opgegaan in de volken. Toch spreekt de Bijbel op veel plekken duidelijk over de éénwording van heel Israël, alle 12 stammen. Maar, hoe zit dat dan? Waar zijn die andere 10 stammen? En wat is Gods plan hiermee?

Paulus heeft het over een geheimenis. In dit boekje wordt duidelijk waarom hij juist in dit verband spreekt over een geheimenis, een mysterie. Om dit geweldige mysterie te begrijpen is het o.a. belangrijk om ons te verdiepen in de Bijbelgedeeltes die Paulus hier aanhaalt. Dan gaan we ontdekken dat Gods geweldige verlossingsplan nog veel dieper gaat dan alleen onze persoonlijke redding. Hij heeft een bijzonder einddoel op het oog! Wordt u al nieuwsgiering? We hopen dat u na het lezen van dit boekje kunt nazeggen wat Paulus zei, toen hij over deze dingen gesproken had:

“O, diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn oordelen en onnaspeurlijk Zijn wegen!” (Rom. 11:33)

37 pagina’s

TIP: Bij bestellen van meerdere boekjes is de stukprijs goedkoper (zie boven)!