Inhoudelijk

Rome zou de antichrist niet zijn, want wat je Rome ook terecht kunt verwijten, de Vader en de Zoon hebben ze nooit geloochend. (1 Johannes 2:22-23)

Een en ander kan echter duidelijk worden wanneer we het verband van deze tekst lezen.

In het vervolg 1 Johannes 2:24 staat (na de tekst over het loochenen door de antichrist van de Vader en de Zoon in vers 22) ”Laat wat u vanaf het begin gehoord hebt, in u blijven. Als in u blijft wat u vanaf het begin gehoord hebt, dan zult u ook in de Zoon en in de Vader blijven.”

Als je de tekst nu negatief stelt dan is het al heel duidelijk: ”Laat wat u vanaf het begin gehoord hebt, in u blijven. Als in u NIET blijft wat u vanaf het begin gehoord hebt, dan zult u ook NIET in de Zoon en in de Vader blijven.”

Dit wordt bevestigd in de 2e Johannes brief vers 9; “Ieder die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; wie in de leer van Christus blijft, die heeft zowel de Vader als de Zoon.”

Wanneer het laatste gedeelte ook negatief gesteld wordt, heb je het antwoord op de vraag; “wie in de leer van Christus NIET blijft, die heeft zowel de Vader als de Zoon NIET.”

Het moge duidelijk zijn dat Rome niet in de leer van Christus is gebleven. Dit maakt het zeker dat Rome inderdaad dé Antichrist is.

 

Boek Weg uit Babylon

Hieronder kunt u meer lezen over Weg uit Babylon.

Over het boek  Bestel het boek

 

Ga naar boven