Uit hoofdstuk 4 De twee beesten in Openbaring

"Wat hebben Hitler, Saddam Hoesein, Nero, Napoleon, Franklin Roosevelt en Obama gemeenschappelijk? Zij hebben allemaal van hun tijdgenoten het etiket ‘het beest uit Openbaring’ opgeplakt gekregen, samen met ontelbare andere groten van de aarde. Ook organisaties zoals de Volkenbond, de Verenigde Naties, het communisme en zelfs de Verenigde Staten zijn door sommigen gelovigen aangewezen als ‘de antichrist’. Huidige uitleggers identificeren de nieuwe wereldorde, de New Age beweging, of de Islam als de antichrist of het beest.

Vele gelovigen, die niet alle Schriftgegevens met elkaar vergelijken, verwachten dat in de toekomst nog één of ander supermens op zal staan. Dat zal dan een soort menselijk monster zijn, die via een microchip, die onder de huid wordt aangebracht, iedereen zal kunnen controleren. Die microchip zou dan het merkteken zijn, dat de antichrist uitdeelt.

Anderen, die Openbaring meer zien als een zinnebeeldige voorstelling van de strijd tussen goed en kwaad, zoeken niet in de geschiedenis naar een vervulling van de voorgestelde beelden. Het beest is voor hen niet meer dan een verpersoonlijking van het kwaad en geen werkelijk bestaande macht. Helaas leggen vele christenen vaak de Bijbel op de volgende manier uit: Ze kijken naar wat er in de wereld gebeurt en proberen dat dan in de Bijbel in te leggen. Het moet ergens passen. Maar dat is de omgekeerde volgorde. Daarom is hier een waarschuwing vanuit het Woord op zijn plaats:

“Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de Schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat; want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken.” (2 Petrus 1:20,21)

Wat openbaart Gods Woord zelf over het beest of de antichrist? De Bijbel legt namelijk zichzelf uit. De schrijver, de Heilige Geest, wil daarbij Zelf de onderwijzer zijn. De vraag in dit hoofdstuk is: Wat openbaart Jezus Christus ons in het boek Openbaring over de antichrist?"

Boek Weg uit Babylon

Hieronder kunt u meer lezen over Weg uit Babylon.

Over het boek  Bestel het boek

 

Reacties van lezers

person "Evenwichtig geschreven vanuit het principe van het Schrift-met-Schrift vergelijken; gedegen bronnen-materiaal, waaronder waardevolle ‘oudere’ bronnen, die van het stof zijn ontdaan en opnieuw terecht mogen glanzen"

 

person "Ik voel me bijzonder gezegend door het lezen van het boek, ben enerzijds geschokt, anderzijds ook heel dankbaar voor openbaring en bevestiging."

person "Ik heb het boek in één adem uitgelezen. Een bijzonder duidelijk boek."

person "Wij hadden echt het gevoel dat dit boek geschreven moest worden met het oog op deze tijd."

 

 

 

Inhoudsopgave

Voorwoord

1. Vluchten voor je leven

2. Verlangen naar het Koninkrijk

3. De antichrist die eerst moet verdwijnen

4. De twee beesten in Openbaring

5. De vrouw dronken van het bloed

6. Mysterie, het grote Babylon

7. Tijden en wet veranderen

8. Laat Jeruzalem in uw hart opkomen

9. Waardig om te ontvluchten

10. Jezus komt, de nieuwe tijd breekt aan

Nawoord

Bijlage I

Bijlage II

Geraadpleegde literatuur

Ga naar boven