Uit het Voorwoord

"...dat er maar op twee manieren eenheid zal komen. Het zijn twee manieren die de Heere Jezus ons aanreikt. De eerste manier is dat de Heere Jezus Zijn gemeente bijeen wil brengen door haar als met een bazuinstoot toe te roepen: “Wakker worden allemaal! Jullie zijn in groot gevaar!” Jezus spreekt hiermee iedereen aan, tot welke kerk of gemeente hij ook behoort. Deze alarmboodschap van het Hoofd van de gemeente wordt in dit boek overgenomen en uitgelegd. Het gemeenschappelijk gevaar waar we in verkeren moet ons wel samenbrengen.

Zoals tijdens hoogwater en storm de oproep: “De dijken staan op springen, komt naar de dijken om die te beschermen,” door iedereen die in die polder woont, zal worden opgevolgd. Het is het gemeenschappelijke gevaar dat alle verschillen en vetes doet vergeten. Samen waken maakt één! Laat zo de oproep die Jezus deed, toen Hij op de Olijfberg zat en sprak over onze tijd, door jou gehoorzaamd worden.

De tweede manier om de verdeeldheid op te heffen is de gezamenlijk hoop. Hoop doet niet alleen leven, hoop doet ook gezamenlijk streven. Achter de voorzegde oordelen van vuur, die zonder twijfel over de aarde gaan komen, ligt het Koninkrijk van God. Alleen een helder uitzicht op de Koning en Zijn Koninkrijk geeft er ook een sterk verlangen naar. Een sterk verlangen naar Hem zal ons ook weer één maken. De hoop doet ernaar streven klaar te zijn voor de komst van de Koning..."

 

Reacties van lezers

person "Evenwichtig geschreven vanuit het principe van het Schrift-met-Schrift vergelijken; gedegen bronnen-materiaal, waaronder waardevolle ‘oudere’ bronnen, die van het stof zijn ontdaan en opnieuw terecht mogen glanzen"

 

person "Ik voel me bijzonder gezegend door het lezen van het boek, ben enerzijds geschokt, anderzijds ook heel dankbaar voor openbaring en bevestiging."

person "Ik heb het boek in één adem uitgelezen. Een bijzonder duidelijk boek."

person "Wij hadden echt het gevoel dat dit boek geschreven moest worden met het oog op deze tijd."

 

 

 

Inhoudsopgave

Voorwoord

1. Vluchten voor je leven

2. Verlangen naar het Koninkrijk

3. De antichrist die eerst moet verdwijnen

4. De twee beesten in Openbaring

5. De vrouw dronken van het bloed

6. Mysterie, het grote Babylon

7. Tijden en wet veranderen

8. Laat Jeruzalem in uw hart opkomen

9. Waardig om te ontvluchten

10. Jezus komt, de nieuwe tijd breekt aan

Nawoord

Bijlage I

Bijlage II

Geraadpleegde literatuur

Ga naar boven