Recensie Weg uit Babylon door Willem Glashouwer

Een heel interessant boek en de moeite van het lezen zeer zeker meer dan waard! In 287 pagina's en tien hoofdstukken beschrijft Wim Verwoerd de profetische ontwikkelingen in de wereld om ons heen. Hij wandelt door tweeduizend jaar kerkgeschiedenis met de verschrikkelijke vervolgingen van joden en christenen. Hij toont aan dat het aloude Babylon nog altijd springlevend is en al vele eeuwen voor onze ogen in opmars is.

Hartverwarmend is het dat de eerste vijftig pagina's laten zien waar het allemaal op uitloopt: de komst van het Koninkrijk en de komst van de Koning van dat Koninkrijk! Ja, we gaan nog door een dal van diepe duisternis - eigenlijk al vele eeuwen lang - maar het zijn tenslotte niet meer dan de pijnlijke geboorteweeën van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont.

Echter, er zijn toch ook wel serieuze vragen te stellen aan dit boek. Bijvoorbeeld over de identificatie van de 'verloren tien stammen van het huis van Israël' met de in Christus gelovigen uit de volkeren. En de ermee gepaard gaande oproep om letterlijk uit het Noorderland (alle gebied ten noorden, noordoosten en noordwesten van Israël, met name Europa en Noord-Amerika) weg te trekken om Gods oordeel over het gebied van 'Babylon/Rome' te ontlopen.

Dat neemt niet weg dat dit boek wat mij betreft een grote aanwinst is om op basis van de Heilige Schrift het gesprek voort te zetten en ernstig de door dit boek gestelde vragen en feiten onder ogen te zien.

Willem Glashouwer  |  De Oogst, september 2014

Reacties van lezers

person "Evenwichtig geschreven vanuit het principe van het Schrift-met-Schrift vergelijken; gedegen bronnen-materiaal, waaronder waardevolle ‘oudere’ bronnen, die van het stof zijn ontdaan en opnieuw terecht mogen glanzen"

 

person "Ik voel me bijzonder gezegend door het lezen van het boek, ben enerzijds geschokt, anderzijds ook heel dankbaar voor openbaring en bevestiging."

person "Ik heb het boek in één adem uitgelezen. Een bijzonder duidelijk boek."

person "Wij hadden echt het gevoel dat dit boek geschreven moest worden met het oog op deze tijd."

 

 

 

Inhoudsopgave

Voorwoord

1. Vluchten voor je leven

2. Verlangen naar het Koninkrijk

3. De antichrist die eerst moet verdwijnen

4. De twee beesten in Openbaring

5. De vrouw dronken van het bloed

6. Mysterie, het grote Babylon

7. Tijden en wet veranderen

8. Laat Jeruzalem in uw hart opkomen

9. Waardig om te ontvluchten

10. Jezus komt, de nieuwe tijd breekt aan

Nawoord

Bijlage I

Bijlage II

Geraadpleegde literatuur

Ga naar boven