Uit hoofdstuk 1 Vluchten voor je leven

"...Je hoort het gelovigen vaak zeggen: “De komst van de Heere Jezus is dichterbij dan ooit!” En inderdaad, als we naar de tekenen van de tijd kijken, wijzen veel dingen daar op. Natuurrampen, economische crisis, veel god-loosheid en de strijd om Israël en Jeruzalem.

De Heere Jezus vergelijkt de tijd vóór de wederkomst met de tijd van Noach en Lot. Twee mannen, die als rechtvaardigen leefden in een goddeloze wereld.

Twee mannen, die meemaakten dat er zware oordelen van God over de aarde kwamen. Beiden hoorden ze de stem van God om te vluchten en alles achter te laten. Twee mannen, die gehoorzaamden en daardoor samen met hun gezinnen gered werden uit de oordelen.

Jezus haalt deze mannen aan als voorbeeld voor ons, gelovigen, wanneer Hij vertelt over de tijd vóór Zijn terugkomst. Nog eenmaal zal er een (vuur)oordeel van God over de aarde komen, als voorbereiding op de terugkomst van de Heere Jezus. Deze tijd staat voor de deur. Maar gelukkig hoeven wij, als gelovigen, die gered zijn door de Heere Jezus, ons geen zorgen te maken over ons lichamelijk behoud, en hoeven we niet klaar te zijn om te vluchten…

Of toch wel?? ..."

 

Reacties van lezers

person "Evenwichtig geschreven vanuit het principe van het Schrift-met-Schrift vergelijken; gedegen bronnen-materiaal, waaronder waardevolle ‘oudere’ bronnen, die van het stof zijn ontdaan en opnieuw terecht mogen glanzen"

 

person "Ik voel me bijzonder gezegend door het lezen van het boek, ben enerzijds geschokt, anderzijds ook heel dankbaar voor openbaring en bevestiging."

person "Ik heb het boek in één adem uitgelezen. Een bijzonder duidelijk boek."

person "Wij hadden echt het gevoel dat dit boek geschreven moest worden met het oog op deze tijd."

 

 

 

Inhoudsopgave

Voorwoord

1. Vluchten voor je leven

2. Verlangen naar het Koninkrijk

3. De antichrist die eerst moet verdwijnen

4. De twee beesten in Openbaring

5. De vrouw dronken van het bloed

6. Mysterie, het grote Babylon

7. Tijden en wet veranderen

8. Laat Jeruzalem in uw hart opkomen

9. Waardig om te ontvluchten

10. Jezus komt, de nieuwe tijd breekt aan

Nawoord

Bijlage I

Bijlage II

Geraadpleegde literatuur

Ga naar boven