•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Toerusting voor de eindstrijd

“Welzalig het volk wat de klank van de bazuin kent, zij wandelen, HEERE, in het licht van Uw aangezicht”.

We leven in een tijd dat de Heere Jezus de bazuin laat klinken. Heeft u de klanken al herkend? Gods plan wordt zichtbaar in Israël en in de afval en goddeloosheid in een wereld die ver bij God vandaan is. Juist in deze tijd is het van levensbelang dat we ons verootmoedigen voor God; bidden, waken en voorbereiden voor de uittocht richting de terugkomst en de bruiloft van het Lam, Jezus de Messias. Geloven is niet stilzitten en afwachten. Geloven is een vurig verlangen en een dag en nacht waken en uitzien naar de Bruidegom. 

Vele christenen hebben een passieve houding omdat zij verwachten verlost te worden zonder zelf actie te hoeven ondernemen. Dat is niet zoals de Heere Jezus zegt m.b.t. Zijn terugkomst. Hij zegt: ‘Waak dan te alle tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen’. Niet bepaald een passieve houding, maar een houding van heiligmaking en vurig verlangen om te vluchten als het zover is. Niet alleen omdat er een oordeel komt, nee vooral ook, om een ontmoeting te hebben met de Zoon des mensen.

‘Hij zal komen als een dief in de nacht’. Deze woorden worden vaak gebruikt om ons bang te maken voor de terugkomst van de Heere Jezus. Maar wat betekenen deze woorden? Hoe doe je je voordeel met dit gegeven? We bidden dat God vele harten in vuur en vlam zal zetten om de grote Koning en Zijn Koninkrijk te verwachten en schoongewassen Hem te ontmoeten. Wij nodigen u uit om één van onze touravonden te bezoeken en uzelf te verdiepen in de eindtijdrede van de Heere Jezus, in Openbaringen en in het Profetisch Woord. Want wie zou ons beter moeten onderwijzen dan Hij Zelf? Heeft u het schoeisel van bereidheid aan of “wordt uw hart bezwaard … door de zorgen over de alledaagse dingen? Wees op uw hoede dat die dag u niet onverwachts overkomt.” (Lukas 21:34) Dit is een vraag en aansporing voor een ieder van ons!

Tour

Stichting Weg uit Babylon organiseert in mei-juli 6 avonden door het land die bedoeld zijn om de gemeente wakker te schudden en waakzaam te maken. Dit jaar zijn er avonden in Veenendaal, Oude-Tonge, Wezep, Heerenveen, Urk en Katwijk. De avonden beginnen om 20:00 uur, vanaf 19:30 inloop.

Sprekers

Waken en verlangen
Arie van Ooijen
Als een dief in de nacht
Wim Verwoerd

Muziek door Christian Verwoerd

Plaatsen

30 mei     Veenendaal
Chr. Zalencentrum Eltheto
Fluitersstraat 2
2 juni Oude Tonge
De Gruttersweide
Willemstraat 14
6 juni Wezep
Pauluskerk
Van Limburg Stirumlaan 18
13 juni Heerenveen
VBG Elim
Tuymelaarstraat 2
4 juli Urk
Vakantiepark ‘t Urkerbos
Vormtweg 9
7 juli Katwijk
Succat Yeshua
Baljuwplein 10a

Deze tour is al gehouden.


  •  
  •  
  •  
  •  
  •